Aktuálne štipendiá a výberové konania

Medzinárodné parlamentné štipendium: posledný dátum na prihlášky 31.07.

Nemecký spolkový snem udeľuje každoročne Medzinárodné parlamentné štipendium pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť s parlamentárnym vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko

Copernicus Štipendium

Copernicus je študentská iniciatíva, ktorá udeľuje kažký rok približne 12 štipendií študentom zo strednej a východnej európy (vrátane bývalého Sovietskeho zväzu).

Štipendium zahŕňa jednosemestrálny pobyt na univerzite v Hamburgu, Mníchove alebo v Berlíne s následnou dvojmesačnou praxou v nemeckej firme alebo verejnej inštitúcii.

Štipendum pokrýva náklady na ubytovanie, mesačné štipendium, nemocenské poistenie a cestovné náklady.

Program je určený pre študentov právnických, ekonomických, sociálnych a humanitárnych fakúlt z celej východnej Európy.

„Grenzgänger“ - rešerše v strednej a východnej Európe

Kto by chcel objaviť strednú a východnú Európu, kto plánuje rešerše o strednej a východnej Európe a rád by uskutočnil za týmto účelom cestu do tohto regiónu, môže sa uchádzať o podporu. Termíny prihlášok sú stanovené každý rok na 30.apríla a 31.októbra. Hľadaní sú autori, ktorí sa odvážia vytvoriť si vlastný pohľad, ktorí zbierajú informácie z prvej ruky a chcú navštíviť autentické miesta. Vítané sú literárne a esejistické diela, fotodokumentácie alebo iné formy, napr. scénáre pre dokumentárne filmy alebo rozhlasové príspevky. Viac informácií na na doleuvedených stránkach.

Štipendiá „Nadácie Rochus a Beatrice Mummert“ pre študentov

Štipendiá s názvom Mummert sú súčasťou podporného medzinárodného vzdelávacieho programu „Nadácie Rochus a Beatrice Mummert“ v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha. Cieľom tohto vzdelávacieho programu je príprava mladých nádejných pracovných síl pre manažérske pozície vo firmách, vo verejnej správe a na univerzitách v ich krajinách...

Internetový portál o štipendiách v celej Európe

Pri orientácii ohľadne štipendijných ponúk pre študentov/študentky, stredoškolákov/stredoškoláčky a praktikantov/praktikantky je nápomocný internetový portál financovaný Komisiou EÚ. Na http://www.scholarshipportal.eu/ je možné nájsť takmer 800 štipendijných ponúk v celej Európe.

Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)

Najviac štipendií v rámci univerzitného štúdia možno získať prostredníctvom DAAD. Tu nájdete aktuálne výberové konania a môžete si vybrať štipendium podľa vlastného uváženia. O ďalších možnostiach získania štipendia sa informujte v SAIA, ktorá je partnerskou organizáciou DAAD na Slovensku.

Štipendiá Nadácie Alexandra von Humboldta

Nadácia Alexandra von Humboldta udeľuje štipendiá pre výskum a ceny za výskum. Tieto štipendiá a ceny, ktoré podporujú osobnostný a kariérny vzrast, možu získať mladí dokroranti nachádzajúci sa na prahu svojej vedeckej kariéry, skúsení vedci alebo špičkoví odborníci. Viac informácií v nemeckom jazyku TU  

Katolícka akademická zahraničná služba (KAAD)

KAAD (s finančnou pomocou Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko) ponúka viac ako 40 rokov v rámci programu pre podporu východnej Európy štipendiá pre študentov, absolventov vysokých škôl a vedcov zo strednej a východnej Európy. Doteraz dostalo toto štipendium ca. 1500 uchádzačov z 24 krajín Európy. KAAD ako organizácia na podporu nadaných jednotlivcov existuje už 50 rokov a patrí k 6 najväčším nemeckým nadáciám. Zároveň je to najväčšia katolícka nadácia pre vedcov a študentov  na svete.

Bližšie informácie o štipendiách a o podmienkach k ich získaniu nájdete na doleuvedených stránkach.