Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2018

zväčšiť

Nemecký spolkový snem udeľuje každoročne Medzinárodné parlamentné štipendium pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť počas päťmesačného pobytu v Berlíne s parlamentárnym vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi v jej politike. Cieľom je prispieť k posilneniu parlamentárnych demokracií v Strednej a Východnej Európe.

Ponuka je určená tým, ktorí sa zaujímajú o politiku, hovoria veľmi dobre po nemecky, pracujú alebo majú záujem pracovať v zodpovedných pozíciách v politike, hospodárstve a vede, v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch, na vysokých školách a iných inštitúciách Slovenskej republiky. Hlavným cieľom p§ťmesačného programu je podporovať vzťahy Nemecka s podieľajúcimi sa krajinami, upevňovať demokratické hodnoty a toleranciu, ako aj vzbudiť porozumenie pre kultúrnu rôznorodosť a zabezpčovať mierové spolužitie vo svete.

Prihlášky pre štipendijný pobyt 1.3.2018 - 31.7.2018 je potrebné zaslať najneskôr do 31.07.2017 elektronicky na e-mailovú adresu Veľvyslanectva SRN: pressburg%27%diplo%27%de,info.

Kandidáti budú vyberaní v dvojstupňovom konaní. Predvýber uskutoční nemecké veľvyslabectvo v Bratislave. Takto kvalifikovaní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor na jeseň 2017 v Bratislave. Tu výberová komisia Nemeckého Bundestagu vyberie na základe jazykových, odborných, sociálnych a interkultúrnych kompetencií niekoľko účastníkov.

Podmienky pre účasť a formulár prihlášky nájdete na: www.bundestag.de/ips

IPS-Auftagveranstaltung 2017 zväčšiť (© Deutscher Bundestag, Marc-Steffen Unger)

Ausschusssaal im Deutschen Bundestag zväčšiť (© Deutscher Bundestag, Bilal El Soussi)