Štipendiá „Nadácie Rochus a Beatrice Mummert“ pre študentov

 Štipendiá s názvom Mummert sú súčasťou podporného medzinárodného vzdelávacieho programu „Nadácie Rochus a Beatrice Mummert“ v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha. Tieto štipendiá sa udeľujú cieľavedomým vysoko motivovaným študentkám a študentom, ktoré/ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v študijných odboroch z oblasti hospodárskych, inžinierskych, prírodných vied ako aj vied týkajúcich sa cestovného ruchu. O štipendium sa môžu uchádzať študentky a študenti zo Slovenska, Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovinska. Cieľom tohto vzdelávacieho programu je príprava mladých nádejných pracovných síl pre manažérske pozície vo firmách, vo verejnej správe a na univerzitách v ich krajinách.

Viac informácií v slovenčine Ausschreibung_Slowakisch [pdf, 36.86k] a v nemčine tu .