1. Bratislavaer Burg Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva Bratislava!
  2. Stipendium Nemeckého Bundestagu 2018
  3. Re500formácia 26.06.2017 500 rokov reformácie - panelová diskusia v Martine
Bratislavaer Burg

Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva Bratislava!

Stipendium Nemeckého Bundestagu 2018

Tu nájdete informácie a uchádzačské podmienky.

Fremdsprachenumfrage

Znalosti nemčiny s vysokou pridanou hodnotou

Bez znalosti cudzích jazykov to nejde: pre kariéru v hospodárstve sú dôležité. Vyplýva to z prieskumu, realizovaného medzi 141 nemeckými a rakúskymi investormi na Slovensku. Pre tieto firmy je nemčina zároveň najdôležitejším cudzím jazykom. Nájsť na slovenskom trhu práce uchádzačov s príslušnými znalosťami je však čím ďalej ťažšie.

Re500formácia 26.06.2017

500 rokov reformácie – pódiová diskusia v Slovenskej národnej knižnici v Martine

Aká zodpovednosť vyplýva z kresťanského fundamentu hodnôt? Okolo tejto otázky sa točila pódiová diskusia „Svedomie – rebélia – zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe“ – pri príležitosti 500. výročia reformácie. Ďakujeme hosťom na pódiu i v publiku ako aj moderátorovi Michalovi Hvoreckému za napínavú a objasňujúcu debatu.

Medzinárodné parlamentné štipendium: posledný dátum na prihlášky 31.07.

Nemecký spolkový snem udeľuje každoročne Medzinárodné parlamentné štipendium pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť s parlamentárnym vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko

Peter Bornemisza: Az Evangeliumok ... (1575)

500 rokov reformácie – aký význam majú Lutherove tézy v dnešných časoch?

Aj na Slovensku malo Lutherovo pôsobenie hmatateľné a veľké dôsledky, ktoré pôsobia dodnes. Je príznačné, že prvá tlačená kniha v slovenčine je práve Lutherov katechizmus - Bardejovský katechozmus z roku 1581, uchavávaný v Slovenskej národnej knižnici. Reformácia je spoločným prienikom v dejinách Slovákov a Nemcov.

25 rokov germanistiky a DAAD na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Veľvyslanec Bleicker, ktorý prevzal záštitu nad podujatím 27. a 28.04., ocenil úspechy katedry: viac než 700 absolventov, aj vďaka podpore DAAD: štipendiá, výskumné pobyty a – lektorát.

Clara Schuhmann

Umelecká sebaobrana s pomocou Clary Schuhmann: Zahraničná premiéra „Clary“ od Niny Omilian v Bratislave.

Dňa 6.04. o 19.30 hod. uvedie divadlo Malá scéna v Bratislave s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí hudobno-divadelné predstavenie Niny Omilian v nemeckom jazyku „Sein Bildnis wunderselig - Clara Schumann und die Erinnerung“ (Oddaná zázračnému obrazu manžela - Clara Schumann a jej spomienky).

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation

Veľvyslanec Bleicker sa zúčastnil na bohoslužbe v Banskej štiavnici k výročiu reformácie.

Reformácia je svetová občianka – Ako spoločné európske kultúrne dedičstvo spája aj Slovákov a Nemcov.

Richard von Weizsäcker - erster Staatsbesuch in der Tschechoslowakei 1991

25 rokov zmluvy o dobrých susedských vzťahoch

Dnes pred 25 rokmi bola podpísaná zmluva o dobrých susedských vzťahoch medzi Nemeckom a Českou a Slovenskou federatívnou republikou. Pri tejto rpíležitosti prijali ministri zahraničných vecí Sigmar Gabriel, Miroslav Lajčák a Ľubomír Zaorálek spoločné vyhlásenie: Prihlásili sa v ňom k spoločne konajúcej , silnej, dôveryhodnej Európe - ako k jedinej odpovedi na súčasné výzvy sveta.

Europanetzwerk Deutsch

Uchádzajte sa o jazykové kurzy v Nemecku!

Vedúci pracovníci ministerstiev krajín EÚ, teda aj Slovenska, majú aj v tomto roku možnosť uchádzať sa o účasť na exkluzívnych jedno- až dvojtýždňových jazykových kurzoch Europanetzwerk Deutsch. Ide o dlhoročný atraktívny program, ktorý je organizovaný nemeckým Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí a Goetheho inštitútom. Kurzy sa uskutočňujú v Berlíne, Hamburgu, Drážďanoch, Mníchove, Düsseldorfe, Frankfurte a Wiesbadene. V rámci niektorých kurzov sú plánované cesty do Bruselu.

Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Der deutsche Botschafter besucht die Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Na pozvanie predsedu predstavenstva Volkswagenu Erica Reutinga navštívil veľvyslanec Bleicker 08.02. Duálnu akadémiu v Devínskej Novej Vsi.

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan

Nemecký a francúzsky veľvyslanec na spoločnej vstupnej návšteve u ministra školstva Plavčana

Nemecký a francúzsky veľvyslanec – Joachim Bleicker a Christophe Léonzi – hovorili dňa 25.01. počas  spoločnej vstupnej návštevy u ministra školstva Petra Plavčana o možnostiach hlbšej bilaterálnej spolupráce v otázkach vzdelávania.

Veľvyslanec Bleicker na oficiálnom otvorení NATO Force INTEGRATION UNIT v Bratislave vo Vajnoroch

Dňa 24. januára 2017 sa veľvyslanec Bleicker – v sprievode nemeckého pridelenca obrany – zúčastnil na oficiálnej otváracej ceremónii tzv. NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU) na Slovcensku.

Konferenz zur Dualen Ausbíldung

Duálne vzdelávanie: Dobrá voľba pre absolventov škôl, výhoda pre krajinu ako hospodársku lokalitu!

19. januára 2017 usporiadalo slovenské Ministerstvo školstva v Bratislave konferenciu o duálnom vzdelávaní.

Bundesverdienstkreuzverleihung an Jack Händler

Veľvyslanec Bleicker udelil Jackovi Martinovi Händlerovi Kríž za zásluhy

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Joachim Bleicker, odovzdal dňa 18. januára Jackovi Martinovi Händlerovi za jeho mimoriadne zásluhy pre Spolkovú republiku Nemecko kríž Spolkovej republiky za zásluhy na stuhe.

Nemecké veľvyslanectvo na Facebooku

Prejsť na facebook

Kontakt na veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava

Tel.: +421 - 2 - 5920 4400 / 4440

Fax: +421 - 2 - 5441 9634

Fax: +49 - 30 - 1817 67205 (výlučne pre nemecké úrady)

Veľvyslanec Joachim Bleicker

Milí návštevníci našej internetovej stránky, srdečne vitajte na Veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike! Náš tím tvorí sa stará sa o nemecko–slovenské vzťahy v najrôznejších oblastiach – od politiky po šport, od hospodárstva po kultúru, od vedy po bezpečnosť, od dopravy po životné prostredie.

Germany for United Nations Security Council 2019-20

(© AA)

Peace, justice, innovation, partnership - these are the things Germany wants to play in the United Nations. That is why we are standing for a seat in the United Nations Security Council 2019/20 - "an organization more important than ever," said Foreign Minister Steinmeier.

Nemecké inštitúcie na Slovensku

Aktuálne štipendiá a výberové konania