Bratislavaer Burg

Vitajte na stránkach Nemeckého veľvyslanectva na Slovensku

„VIA FORUM 2016“ v Košiciach

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa v dňoch 12./13. mája 2016 zúčastnil na „VIA FÓRE 2016“ v Košiciach.     

Day of Europe 2016

Deň Európy

9. máj, Deň Európy, sa aj v tomto roku oslavoval na Hlavnom námestí v Bratislave bohatým programom na hlavnom pódiu a množstvom informačných pultov zastupiteľstiev členských štátov i komisie EÚ.     

Výstava "Huncokári"

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 26. apríla 2016 zúčastnil otvorenia výstavy "Huncokári - ľudia z našich lesov" na hrade Červený kameň.     

Návšteva spolkovej ministerky obrany Dr. Ursuly von der Leyen v Bratislave

Spolková ministerka obrany pani  Dr. Ursula von der Leyen vystúpila  15. apríla 2016 ako hlavná rečníčka na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC  2016 v Bratislave a svojou Key Note (viď link) otvorila túto - nie len v regióne - dôležitú konferenciu pred cca. 1000 účastníkmi. ...

Veľvyslanec Dr. Götz na stretnutí s novým ministrom obrany Petrom Gajdošom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa v sprievode pridelenca obrany pplk. gšt. Ruedigera Heinricha stretol s novým slovenským ministrom obrany Petrom Gajdošom.

Europanetzwerk Deutsch

Goetheho Inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 16. marca v knižnici inštitútu program „Europanetzwerk Deutsch“ pre vedúcich pracovníkov ministerstiev a vládnych inštitúcií.

Vyznamenanie Dr. Michala Bochina z Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby

V rámci malej oslavy vyznamenal veľvyslanec Dr. Thomas Götz 8. februára 2016 pána Dr. Michala Bochina - regionálneho zástupcu Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku - záslužným krížom Bundeswehru v zlate.

VW-CEO Reimold beim AM Lajcak

Rozlúčka s Albrechtom Reimoldom

Pri príležitosti rozlúčky s predsedom predstavenstva Volkswagen Slovakia a.s. pánom Albrechtom Reimoldom podával podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Dr. Miroslav Lajčák 27. januára obed v Palugyayovom paláci, na ktorom sa zúčastnil aj veľvyslanec Dr. Thomas Götz.

70. ročník kurzu diplomatov Spolkového ministerstva zahraničných vecí na návšteve v Bratislave

V rámci svojho vzdelávania navštívilo Viedeň a Bratislavu 26 budúcich nemeckých diplomatov.

Logo des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016

Nemecko prevzalo od januára 2016 na jeden rok predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

S hlavným motívom „Obnoviť dialóg, znovuvybudovať dôveru, znovunastoliť bezpečnosť“ sa Spolková vláda chce zasadiť za posilnenie inštrumentov a inštitúcií OBSE, podporiť dialóg medzi účstníckymi štátmi OBSE a tým znovuvybudovať dôveru v Európe.

Ďalšie informácie nájdete na nasledovných stránkach:

Kontakt na veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo nám. 10

813 03 Bratislava

Tel.: +421 - 2 - 5920 4400 / 4440

Fax: +421 - 2 - 5441 9634

Fax: +49 - 30 - 1817 67205 (výlučne pre nemecké úrady)

Nemecké veľvyslanectvo na Facebooku

Prejsť na facebook

Dr. Thomas Götz

Dodatočné dopravné obmedzenia na vybraných cestách v Spolkovej republike Nemecko počas letných prázdnin (od 1. júla do 31. augusta 2016)

LKW eilig auf der Straße

Okrem celoročného zákazu jázd ťažkých nákladných vozidiel nad 7,5 tony a ťažkých nákladných vozidiel s prívesmi v nedeľu a vo sviatok rozširuje Spolková republika Nemecko tieto obmedzenia počas letných prázdnin (1. Júla – 31. augusta 2016)  aj na jazdy v sobotu od 7,00 do 20,00 hod.

Nemecké inštitúcie na Slovensku

Okrem Nemeckého veľvyslanectva pôsobia na Slovensku ďalšie nemecké inštitúcie: či je to Goetheho inštitút, DAAD, Karpatskonemecká menšina alebo obchodná komora - tu Vám ponúkame ich prehľad.

Študovali ste, bádali ste, pracovali ste alebo ste sa ďalej vzdelávali v Nemecku? Hľadáte možnosti, ako by ste udržali, rozšírili alebo využili Vaše kompetencie a kontakty?

 

Zaregistrujte sa na nemeckom portáli „Alumni“:

www.alumniportal-deutschland.org

Aktuálne štipendiá a výberové konania

M100 Young European Jounalists

Rôzne inštitúcie, univerzity a organizácie informujú veľvyslanectvo o výberových konaniach a štipendiách. Tu nájdete aktuálne ponuky pre žiakov, učitel'ov, študentov a doktorantov.

Ďalšie informácie k téme štipendiá pre študentov nájdete v rubrike Kultúra a vzdelanie, ak kliknete na "Štúdium v Nemecku".