Impressum/Informácie o ochrane údajov

Vyhlásenie k zisteniu a použitiu osobných údajov

Pri každom prihlásení používateľa na internetovú ponuku Spolkového ministerstva zahraničných vecí a pri stiahnutí každého súboru sa o tomto procese dočasne uložia a spracujú údaje v protokolovom súbore.

Pred uložením sa každý údaj anonymizuje zmenou IP-adresy.

Jednotlivo sa o každom prihlásení/stiahnutí ukladajú nasledovné údaje:

  • anonymizovaná IP-adresa,
  • dátum a čas,
  • sťahovaná stránka/názov sťahovaného súboru,
  • prenesené množstvo/objem dát,
  • hlásenie, či bolo prihlásenie/stiahnutie úspešné.

Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na štatistické účely a zlepšenie ponuky a následne sa vymazávajú.

Iné pužitie alebo odovzdanie tretej osobe sa neuskutočňuje.

Pri prihlásení na jednotlivé stránky sa používajú takzvané dočasné cookies pre uľahčenie navigácie. Tieto session cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a zničia sa po skončení prihlásenia. Techniky, ako napríklad Java-Applets alebo Active-X-Controls, ktoré umožňujú zistiť inernetové správanie sa používateľa, sa nepoužívajú.

Poštové a e-mailové adresy, ktoré sú udávané v rámci otázok či objednávok informačného materiálu, sa použijú výlučne na túto korešpondenciu, respektíve zásielku.

Nemecké veľvyslanectvo Bratislava

Hviezdoslavovo námestie 10          Tel.: +421 - 2 - 59 20 44 00

813 03 Bratislava                          Fax: +421 - 2 - 54 41 96 34

Slovenská republika                      Mail: pressburg%27%diplo%27%de,info

Zodpovedná je technická redakcia: Michaela Vita

Vzhľad a technické prevedenie

Webhosting

Redakcia a technika

Michaela Vita

Upozornenie

Prosím neprehliadnite naše upozornenie:

Bildnachweise

Bundesbildstelle, BPA

Fotoarchiv, AA