Lektoráty DAAD na Slovensku

Univerzita Komenského Bratislava

PD Dr. habil Sabine EICKENRODT (stála docentka DAAD)

Franziska RAUSCHER (lektorka DAAD)

Univerzita Komenského

FF Katedra germanistiky

Gondova 2

SK 818 01 Bratislava 1


Tel.: 00421 - (0)2 - 44 88 36 63

E-Mail: googlemail%27%com,sabine%27%eickenrodt, googlemail%27%com,franziska%27%rauscher

Ekonomická univerzita Bratislava

Christian AHLREP (lektor DAAD)

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

Tel.: 00421 - (0)2 - 67 295 - 210

E-Mail: gmail%27%com,christianahlrep

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

Wolfram KARG (lektor DAAD)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

FF Katedra germanistiky

Nám. Jozefa Herdu 2

SK 917 01 Trnava


Tel.:

E-Mail: yahoo%27%com,lektorat%27%trnava

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Dr. Daniel KRAUSE (lektor DAAD)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Katedra germanistiky

Štefánikova 67

Sk - 949 74 Nitra

Tel.: 00421 - (0)37 - 6408 462

E-Mail: gmx%27%de,daniel%27%krause1

www.ff.ukf.sk/kger

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Thomas EDELING (lektor DAAD)

Univerzita Mateja Bela

Ekonomická fakulta

Katedra odbornej jazykovej komunikácie

Tajovského 10

975 90 Banská Bystrica

Tel.: 00421 (0)48 4462523   

E-Mail: umb%27%sk,thomas%27%edeling

Prešovská univerzita

Meike VAN HOORN (lektorka DAAD)

Prešovská Univerzita

Filozofická fakulta

Inštitút germanistiky

ul 17. novembra č. 1

080 78 Prešov


Tel.: 00421 - (0)51 - 75 70 351

E-Mail: gmail%27%com,daad%27%uni%27%presov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Tatjana ERFURT  (jazyková asistentka DAAD)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Filozofická fakulta

Moyzesova 9

040 01 Košice


Tel.:

E-Mail: googlemail%27%com,erfurtta