Výstava o karpatských Nemcoch v Nemeckom spolkovom sneme

zväčšiť Berlin (27.01.11): Predseda NRSR, pán Richard Sulík a predseda Nemeckého spolkového snemu, pán Prof. Dr. Norbert Lammert otvorili dňa 27.01. v priestoroch Nemeckého spolkového snemu v Berlíne výstavu s názvom „Karpatskí Nemci - história života Nemcov na Slovensku“. Výstava sa uskutočňuje pri príležitosti 20. výročia schválenia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov.

Tento dôležitý politický krok prvého demokraticky zvoleného slovenského parlamentu otvoril cestu zmierenia: Nemecko a Slovensko, karpatskí Nemci a Slováci poznajú význam spoločného kultúrneho dedičstva, sú si vedomí svojej povinnosti, aby sa učili na chybách minulosti a sú si taktiež vedomí zodpovednosti, aby sa zasadzovali za jednotnú Európu so spoločnými hodnotami.

Výstava je otvorená do 25. februára 2011.

  Viac informácií o výstave