XVI. Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku (1.-2.júl)

zväčšiť Veľvyslanec Dr. Axel Hartmann sa 1.júla 2011 zúčastnil v Kežmarku XVI. ročníka podujatia Karpatskonemeckého spolku na Slovensku (KNS) s názvom Sviatok kultúry a vzájomnosti. KNS je už 21 rokov hovorcom a spájajúcim článkom Karpatských Nemcov na Slovensku a slovensko-nemeckej menšiny v Nemecku. KNS prispieva množstvom kultúrnych projektov  k zachovaniu kapatskonemeckej identity ako aj k zachovaniu resp. zvyšovaniu záujmu Slovákov o nemecký jazyk a nemecké tradície.

zväčšiť V prítomnosti 500 hostí sa veľvyslanec Dr. Axel Hartmann poďakoval Karpatským Nemcom, predovšetkým zodpovedným predsedom celoslovenských a regionálnych spolkov ako aj ďalším čestným funkcionárom za ich aktívnu angažovanosť na Slovensku a za ich viditeľné úspechy pri budovaní priateľských srdečných vzťahov medzi Slovákmi a Nemcami. Vzor pre Európu!

KDV XVI. Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku (1.-2.júl)