Vedecká štúdia podčiarkuje význam nemeckého jazyka na Slovensku

zväčšiť Bratislava (31.05.11): Popri angličtine je nemčina najdôležitejší cudzí jazyk na Slovensku. K tomuto záveru dospela reprezentatívna štúdia Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorú jej autorky, Zora Bútorová a Oľga Gyárfášiová, dnes prezentovali verejnosti.

Štúdia "Jazyková kompetentnosť na Slovensku: nemčina v porovnaní s inými jazykmi" bola vypracovaná z poverenia Goetheho Inštitútu Bratislava a financovaná zo zdrojov nemeckého Spolkového ministerstva zahraničných vecí. Štúdia sa opiera o reprezentatívny prieskum uskutočnený v marci 2011 na vzorke 1.000 obyvateľov Slovenska vo veku od 15 rokov.

Takmer 90% všetkých respondentov uvádza nemčinu ako dôležitý jazyk. Väčšina z týchto opýtaných uviedla pracovné perspektívy ako najdôležitejšie kritérium. Ale aj kritérium, podľa ktorého je Nemecko kultúrny a vedecký národ, zohráva dôležitú úlohu. Takto to uviedlo 65% respondentov.

Výučbu cudzieho jazyka v skorom veku - t.j. v prvých ročníkoch základnej školy - považuje približne 75% Slováčok a Slovákov za veľmi dôležité. Takmer pätina (19%) sa vyslovila za nemčinu ako prvý cudzí jazyk, pričom angličtinu ako prvý cudzí jazyk preferuje 76%.

Na základe výsledkov tejto štúdie možno usudzovať, že pre veľkú časť respondentov je dôležité ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov – angličtiny a nemčiny. Tento výsledok korešponduje aj s cielmi Európskej únie, podľa ktorých by každý jej občan mal okrem vlastného materinského jazyka ovládať dva ďaľšie cudzie jazyky.

Je otázne, či novela školského zákona, ktorá zavádza povinné vyučovanie anglického jazyka a ktorá vytvára úzky priestor pre učenie sa ďalšieho cudcieho jazyka, zohľadňuje tieto ciele.

Tlačové vyhlásenie INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY v Bratislave (IVO) k téme: „Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemčina v porovnaní s inými jazykmi“. [pdf, 251.14k]

Štúdia INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY v Bratislave (IVO) na tému: „Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemčina v porovnaní s inými jazykmi“. [pdf, 293.51k]

Viac informácií o štúdii na:

Goethe inštitút na Slovensku

Inštitút pre verejné otázky