Pani Rozina Stolárová-Hoffmann bola vyznamenaná Spolkovým krížom za zásluhy

zväčšiť

Bratislava (20.01.11): Za jej významné osobné zásluhy o zachovanie karpatskonemeckej kultúry na Slovensku ako aj za jej neúnavnú angažovanosť v oblasti nemeckého jazyka bola pani Rozina Stolárová-Hoffmann vyznamenaná Krížom za zásluhy udelovanom Spolkovou republikou Nemecko na stuhe zvanom Rad za zásluhy.

V prítomnosti asi 20 pozvaných hostí zdôraznil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Axel Hartmann, vo svojom príhovore aj významú úlohu pani Roziny Stolárovej-Hoffmann, ktorú zohrala pri intergrácii počas vývoja nemecko-slovenských vzťahov za posledných 20 rokov. Bola jednou zo zakladajúcich členov Karpatskonemeckého spolku v Bratislave a usilovala sa s mnohými ďaľšími krajanmi po revolúcii 1989 o vytvorenie nového domova pre nemecké kultúrne dedičstvo na Slovensku.

Jedným z jej najväčších úspechov je aktívny spevácky zbor Karpatskonemeckého spolku s názvom „Spievajúce staré mamy“. Pani Rozina Stolárová-Hoffmann spoluzakladala tento zbor a zaslúzila sa o jeho rozvoj. Zbor je dnes známy nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

Fotogaléria