VIAC

Konferencia Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita

Dňa 25./26.3. sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila konferencia na tému slovenského vojnového štátu za Jozefa Tisa. V rámci tejto konferecie sa premietal dňa 25.3. o 16.45 hod. film nemeckého režiséra Malteho Ludina o jeho otcovi Hannsovi Ludinovi, ktorý bol od roku 1941 do 1945 veľvyslancom Nemeckej ríše na Slovensku a v roku 1947 popravený v Bratislave ako vojnový zločinec.

Koncerty Speváckej akadémie Roberta Franza z Halle v Slovenskej filharmónii

Dňa 16. a 17.4. vystúpila Spevácka akdémia Roberta Franza z Halle s dvoma koncertami v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Zbor, založený v roku 1814 je po berlínskej speváckej akadémii jeden z najstarších telies svojho druhu v Nemecku.

Návrat do veterného mesta

V spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava a Nemeckým kultúrnym fórom východná a stredná Európa uviedlo Nemecké veľvyslanectvo dňa 13.06. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave dokument mestskej kronikárky hlavného mesta kultúry Košice 2013, Kristiny Forbat, pod titulom: "Návrat do veterného mesta".

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov školám z Dubnice, Žiliny a Prievidze

Dňa 30.4.2014 zablahoželalo Nemecké veľvylanectvo počas slávnostého kultúrneho programu 57 diplomantom z troch gymnázií (zo Žiliny, Dubnice nad Váhom a Prievidze), na ktorých sa udeľuje nemecký jazykový diplom II. stupňa konferencie ministrov kultúry Spolkovej republiky Nemecko, k získaniu tohto diplomu.

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov na školách z Komárna, Šale, Nitry und Nových Zámkov

Dňa 07. 05. 2014 zablahožealo nemecké veľvyslanectvo 50 diplomantom zo škôl v Nových Zámkoch, Komárne, Nitre a Šali k získaniu nemeckého jazykového diplomu II. stupňa konferencie ministrov kultúry, počas veľmi pestrého kultúrneho programu, ktorý pripravili žiaci týchto škôl.

Osvedčenia o udelení štipendia DAAD

Dňa 21.05. sa na Nemeckom veľvyslanectve slávnostne odovzdávali osvedčenia o udelní štipendia DAAD na nasledujúci akademický rok. 20 študentov a 4 mladí vedci zo Slovenska budú môcť vďaka týmto štipendiám absolvovať časť štúdia, výskumu alebo letný jazykový kurz v Nemecku.

DaS Fest - Druhý nemecko-slovenský rodinný deň

Dňa 21. júna 2014 sa na námestí Eurovea v Bratislave pod názvom „DaS Fest“ uskutoční už druhý nemecko-slovenský deň pre rodiny. Návštevníci si tu budú môcť od 10.00 do 20.00 hod. užívať nemeckú kuchyňu, hry, súťaže pre deti a mládež, ako aj hudobný program z pódia, medzi inými aj s Darou Rolins.

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov gymnáziám z Bratislavského regiónu

150 jazykových diplomov odovzdalo Nemecké veľvyslanectvo v bratislavskom regióne žiakom šiestich gymnázií: Jána Papánka (Vazovova), Ivana Horvátha, Laca  Novomeského (Tomášikova), Mercury, Malacky a Gymnázia Bilíkova, ktoré so 49 diplomami predstavuje navyšší podiel. Už viac tisícok absolventov tohto regiónu, kde je záujem o nemčinu výnimočne vysoký, obdržalo od roku 1998 nemecký jazykový diplom II. stupňa Konferencie ministrov kultúry.

Prijatie prvej základnej školy na Slovensku a v poradí už 7. gymnázia v bratislavskom kraji do siete nemeckých partnerských škôl

Dňa 23.06.2014 bol prvej základnej škole na Slovensku za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, do ktorej škola patrí, slávnostne odovzdaný z rúk chargé d´affaire Nemeckého veľvyslanectva Reinharda Wiemera titul a plaketa "Nemecká partnerská škola", ktorú prevzal riaditeľ školy Za Kasárňou v Bratislave Dr. Milan Ščasný.

IPS-Delegation im NRSR

Delegácia Spolkového snemu v Bratislave

Predseda Nemecko-slovenskej skupiny poslancov, pán Miroslav Číž, sa 19. septembra 2014 stretol v Slovenskej národnej rade s delegáciou Spolkového snemu na čele s jeho poslancom Alexandrom Ulrichom, s cieľom prediskutovať aktuálne témy.

Bez názvu č. 1

´Bez názvu č. 1´ opera Herberta Fritscha v Nitre

Ako otváracie dielo 23. medzinárodného divadelného festivalu v Nitre uviedlo berlínske divadlo Berliner Volksbühne 26. septembra 2014 operu `Bez názvu č. 1´.

TDE 2014

Recepcia pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty

Takmer 400 hostí z oblasti politiky, hospodárstva, vedy a kultúry prijalo pozvanie veľvyslanca Dr. Thomasa Götza na recepciu pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty do hotela Kempinski River Park.

Siegfried Lenz

Smútime za Siegfriedom Lenzom

Siegfried Lenz – jeden z najvýznamnejších a najčítanejších spisovateľov nemeckej povojnovej a súčasnej literatúry umrel 7. októbra 2014 vo veku 88 rokov v Hamburgu.

Bundeskanlerin in BA

Návšteva spolkovej kancelárky na Slovensku

Spolková kancelárka Dr. Angela Merkel navštívila 20. októbra 2014 Bratislavu. Na úvod návštevy ju prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Návšteva Archívu hlavného mesta SR Bratislavy

Na pozvanie riaditeľky archívu, pani JUDr. Júlii Ragačovej, navštívili dňa 23.októbra pracovníci právneho a konzulárneho referátu Archív hlavného mesta SR Bratislavy.

Spomienková slávnosť ku dňu národného smútku 16.11.2014

Tohtoročné ústredné oslavy ku Dňu národného smútku na Slovensku sa uskutočnili 16. novembra na Nemeckom vojenskom cintoríne v Bratislave (mestská časť Vrakuňa).

Návšteva Hartmuta Koschyka na Slovensku

Splnomocnenec spolkovej vlády pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny a dlhoročný poslanec nemeckého Spolkového snemu, pán Hartmut Koschyk, bol v dňoch 9.-10. novembra na Slovensku.

20 rokov Múzea karpatských Nemcov na Slovensku

V rámci slávnostného podujatia si Múzeum karpatských Nemcov na Slovensku pripomenulo 20. novembra 2014 20, výročie svojho založenia. Na podujatí boli prítomní zástupcovia Slovenského národného múzea, viacerých partnerských múzeí a veľký počet karpatských Nemcov z celého Slovenska.

Medzinárodný deň ľudských práv

10. decembra 2014 si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv. Pred 66 rokmi bolo schválené Všeobecné vyhlásenie o ľudských právach. Táto „Magna Charta“ medzinárodnej ochrany ľudských práv sa stala ...

Duale Ausbildung

Duálne vzdelávanie – nemecko-slovenská spolupráca

Vláda Slovenskej republiky schválila 9. januára 2015 návrh zákona, ktorý bude predložený Národnej rade a ktorý vytvorí legislatívny základ pre tzv. duálne, čiže profesné vzdelávanie.

RK-Empfang im GI

Recepcia Právneho a konzulárneho referátu veľvyslanectva v Goetheho-Inštitúte

Viac ako 60 osobností z ministerstiev a štátnej správy, z orgánov právnej pomoci a ostatných zahraničných zastupiteľstiev v Bratislave prijalo 21. februára 2015 pozvanie Právneho a konzulárneho referátu veľvyslanectva na spoločné stretnutie do novootvorenej knižnice Goetho-Inštitútu.

Winteruniversiade 2015

Úspešná nemecká účasť na 27. Zimnej univerziáde na Štrbskom Plese (Vysoké Tatry)

Tohtoročná zimná univerziáda (študentská olympiáda) sa konala od 01. februára na Slovensku a od 04. februára bude ďalšími disciplínami pokračovať v španielskej Granade.

Preisverleihung DZT

Udeľovanie cien za školskú súťaž "25 rokov nemeckej jednoty"

Pri príležitosti 25. výročia pádu Berlínskeho múru usporiadala regionálna kancelária Nemeckej centrály pre turizmus vo Viedni (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.) žiacku súťaž pod názvom "25 rokov nemeckej jednoty".

Návšteva 69. kurzu atašé Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Bratislave

4. februára navštívili atašé, ktorí práve absolvujú vzdelávanie na Diplomatickej akadémii Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Berlíne-Tegel, hlavné mesto Slovenska.

Botschafter Dr. Götz zur Lage in der Ukraine 16.02.2015

Veľvyslanec Dr. Götz k situácii na Ukrajine

Veľvyslanec  Dr. Thomas Götz sa 16. februára 2015 v relácii „Téma dňa“ spravodajskej televízie TA3 vyjadril k situácii a aktuálnemu vývoju udalostí  na Ukrajine.

Veľvyslanec hosťom na Gymnáziu Ladislava Sáru

Na pozvanie riaditeľa školy Dr. Pavla Sadloňa navštívil veľvyslanec Dr. Thomas Götz 18. februára 2015 Gynnázium Ladislava Sáru v Bratislave. Sprevádzala ho odborná poradkyňa pre vyučovanie nemeckého jazyka pani Gudrun Telge.

Botschafter Dr. Götz im Museum Danubiana

Návšteva v múzeu Danubiana

Veľvyslanc Dr. Thomas Götz navštívil 11. marca 2015 Danubiana Meulensteen Art Museum. V rozhovore s riaditeľom múzea Vincentom Polakovičom sa veľvyslanec informoval o histórii zbierky múzea.

23.03.2015 BM Steinmeier in Bratislava

Návšteva ministra zahraničných vecí Steinmeiera v Bratislave

Minister zahraničných vecí Steinmeier viedol 23.03.2015  v slovenskom hlavnom meste v sprievode svojej delegácie politické rozhovory.

Návšteva predsedu Skupiny vyhnancov, vysídlencov a nemeckých menšín frakcie CDU/CSU v Nemeckom spolkovom sneme poslanca Klausa Brähmiga na Slovensku

V rámci pracovnej cesty do Rakúska, Maďarska, Poľska a na Slovensko, navštívil predseda Skupiny vyhnancov, vysídlencov a nemeckých menšín frakcie CDU/CSU v Nemeckom spolkovom sneme poslanec  Klaus Brähmig v sprievode poslankyne pani Ute Bertram 14. apríla t.r. Bratislavu.

Stretnutie Humboldtovho klubu v Bratislave

Pri príležitosti tohtoročného stretnutia bývalých štipendistov v oblasti výskumu Nadácie Alexandra von Humboldta prijal veľvyslanec Dr. Thomas Götz približne 40 členov slovenského Humboldtovho klubu vo svojej rezidencii, aby vzájomne prediskutovali otázky nemecko-slovenskej spolupráce v oblasti vedy a výskumu.

Open Studio Projekt

Nemecko-francúzska spolupráca: Stretnutia umelcov na Slovensku s „Otvoreným štúdiom“

Prvým zo štyroch stretnutí umelcov v roku 2015 bola audioviziálna prednáška Christopha Kellera 28. 04. 2015  na tému „Pokusy o trance“  v kaviarni Berlínka Slovenskej národnej galérie.

Vorsitzender des EU-Ausschusses des Deutschen Bundestages zu Besuch in Pressburg

Bratislavu navštívil predseda výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu

Predseda výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu, pán Gunther Krichbaum sa 30. apríla 2015 stretol s predsedom výboru pre európskej záležitosti Slovenskej národnej rady Ľubošom Blahom (na fotografii vľavo), s predsedom strany KDH a podpredsedom parlamentu Jánom Figeľom a štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petrom Javorčíkom.

Deň Európy v Bratislave

Deň Európy v Bratislave

7. mája  sa konali v Bratislave za účasti viacero nemeckých inštitúcií oslavy Dňa Európy.

10 rokov Nemecko-slovenskej obchodnej komory

10 rokov Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Pri príležitosti  10. výročia založenia Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa 12. mája 2015 uskutočnili nemecko-slovenské hospodárske rozhovory.

New Drama Festival

Vo finále festivalu Nová dráma účinkovalo nemecké divadlo

Divadelný festival Nová dráma vyvrcholil v piatok  15. 5. 2015 v Mestskom divadle v Bratislave veľkolepým finále hrou “Bojové polia. Spomienky 1914/2014”.

Deutsche Erasmus-Studenten beim Botschafter Dr. Götz

Nemeckí účastníci programu Erazmus navštívili veľvyslanectvo

Veľvyslanec  Dr. Thomas Götz prijal19. 5. 2015 skupinu nemeckých študentov, ktorí v rámci programu Erazmus práve absolvujú svoj zahraničný semester  na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a diskutoval s nimi o aktuálnych politických a hospodárskych otázkach.

Treffen des Botschafters Dr. Götz mit den Vertretern der Evanghelischen Kirche

Stretnutie so zástupcami evanjelickej cirkvi

20.  mája 2015 prijal veľvyslanec,  Dr. Götz, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi na Slovensku, pána Miloša Klátika, ktorý veľvyslanectvo navštívil spolu so skupinou nemeckých pastorov, medzi ktorými boli aj predsedovia združenia evanjelických kňazov z Durínska a Bádenska-Würtemberska, Martin Michaelis a Hartmut Zweigle.

Adalbert-Preis-Verleihung 2015

Medzinárodná cena Sv. Vojtecha

13. júna 2015 prevzala na Bratislavskom hrade bývalá poľská premiérka, ministerka spravodlivosti, generálna prokurátorka a veľvyslankyňa Poľska pri Svätej stolici pani Prof. Hanna Suchocka z rúk prezidenta SR pána Andreja Kisku Medzinárodnú cenu Sv. Vojtecha 2015.

Soiree spoločnosti RWE

Pod záštitou veľvyslanca Dr. Thomasa Götza sa 16. júna 2015 konalo soiree skupiny RWE, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia významných nemeckých a slovenských podnikov a prominentní hostia z oblasti kultúry a politiky.

Certifikáty o ďalšom vzdelávaní pre slovenských učiteľov nemčiny

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz odovzdal 18. júna 2015 na veľvyslanectve Certifikáty nemeckej centrály pre zahraničné školstvo nemeckým učiteľom, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie prostredníctvom online - školenia v spojitosti s prezenčnými seminármi.

Nemecko-slovenský rodinný festival

Veľvyslanec  Dr. Thomas Götz otvoril 21. júna 2015 tohtoročný Nemecko-slovenský rodinný festival, ktorý sa v slovenskom hlavnom meste uskutočnil už po tretí krát.

Poslanec Hartmut Koschyk v Bratislave

Člen Bundestagu a splnomocnenec  spolkovej vlády pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny pán Hartmut Koschyk navštívil 23. júna hlavné mesto Slovenska, aby tu viedol politické rozhovory. 

Trilaterálne stretnutie v rámci Dunajskej stratégie

V rámci Dunajskej stratégie sa 24. júna 2015 konalo v Bratislave koordinačné stretnutie zástupcov Nemecka, Rakúska a Slovenska.

Kabarettabend mit Urban Priol

1. Nemecký kabaretný večer s Urbanom Priolom

V klube  LOFT sa 03. júla 2015 uskutočnil 1. Nemecký kabaretný večer v Bratislave. Pre toto podujatie sa podarilo získať známeho a viackrát oceneného nemeckého kabaretistu Urbana Priola.

ParlPräs Ciz mit MdB Kalb und Delegation

Delegácia Nemeckého spolkového snemu na návšteve v Bratislave

Na pozvanie podpredsedu NR SR Miroslava Číža navštívila delegácia nemecko-slovenskej parlamentnej skupiny Nemeckého spolkového snemu pod vedením predsedu skupiny Bartholomäusa Kalba od 08. - 10. júla 2015 Slovensko.

Sinti und Romna-Gendenktag

Spomienka na vyvraždených Sinti a Rómov

Auf Einladung des Roma-Beauftragten der slowakischen Regierung, Peter Pollák, nahm Botschafter Dr. Thomas Götz am 1. August 2015 in Banská Bystrica an der Gedenkfeier für die während der NS-Zeit ermordeten Sinti und Roma teil.

Holocaust Gedenken

Spomienka na obete Holocaustu

Pri príležitosti Dňa holocaustu položil veľvyslanec Dr. Thomas Götz dňa 09. Septembra 2015 na pozvanie Múzea židovskej kultúry veniec pri pamätníku holocaustu v Bratislave.

TA3 Botschafter Dr. Götz zur Flüchtlingskrise

Veľvyslanec Dr. Götz k problému utečeneckej krízy

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa v relácii “Téma dňa” spravodajskej televízie TA3 vysielanej 14. septembra 2015 vyjadril k aktuálnej situácii týkajúcej sa migračnej krízy v Európe.

Jour Fix DSIHK

Jour Fixe Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Dňa 17. septembra sa v rezidencii Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko konal Jour Fixe Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

10 Jahre DSB

10 rokov Nemeckej školy v Bratislave

Die Deutsche Schule Bratislava (DSB) feierte am 18. September 2015 ihr zehnjähriges Bestehen.

Vysoké vyznamenanie zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz slávnostne udelil dňa 28. septembra 2015 veliteľovi Vojenskej akadémie Milana Rastislava Štefánika, brigádnemu generálovi Borisovi Ďurkechovi, zlatý čestný kríž Bundeswehru a Elene Orfanusovej, vedúcej oddelenia bilaterálnych vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, strieborný zlatý kríž Bundeswehru.

Besuch der Fa Mühlbauer Technologies

Nová výrobná hala firmy Muehlbauer Technologies

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 25. septembra 2015 zúčastnil otvorenia novej výrobnej haly firmy Muehlbauer Technologies v Nitre.

Staatssekretär Schütte mit dem Schulminister Draxler

Štátny tajomník Dr. Schütte navštívil Slovensko

Štátny tajomník nemeckého Spolkového ministerstva vzdelávania a vedy Dr. Georg Schütte navštívil 24. a 25. septembra 2015 Slovensko.

Empfang zum Tag der Deutschen Einheit

Recepcia pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty

Približne 400 hostí z oblasti politiky, hospodárstva a kultúry prijalo 05. októbra 2015 pozvanie veľvyslanca Dr. Thomas Götza na recepciu pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty.

Botschafter Dr. Götz trifft Staatsminister a.D. Michael Georg Link

Stretnutie s bývalým štátnym ministrom Michaelom Georgom Linkom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 12. novembra 2015 stretol s riaditeľom kancelárie OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) vo Varšave, bývalým štátnym ministrom Michaelom Georgom Linkom, aby s ním prediskutoval aktuálne otázky v rámci OBSE.

Volkstrauertag 2015

Spomienková slávnosť pri príležitosti Dňa národného smútku 2015

Centrálna spomienková slávnosť pri príležitosti Dňa národného smútku sa na Slovensku konala 15. novembra 2015 na nemeckom vojenskom cintoríne vo Vrakuni v Bratislave.

Gedenken der Opfer des kommunistischen Regimes

Spomienka na obete komunistického režimu

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu položil veľvyslanec Dr. Thomas Götz  17. novembra 2015 na pozvanie Konfederácie politických väzňov Slovenska veniec pri pamätníku „Brána slobody“ v Devíne.

Otvorenie výstavy „Renewables – made in Germany“ na Slovensku s podporou Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave

V pondelok, 23. 11. 2015 sa Bratislava stala ďalším miestom, kde si bude možné nasledujúce tri týždne prezrieť technologickú výstavu „Renewables – made in Germany“, ktorá bola doposiaľ inštalovaná vo viac než 100 štátoch na celom svete.

Bývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder v Bratislave

ývalý spolkový kancelár Gerhard Schröder vystúpil 02. decembra 2015 s príhovorom k budúcnosti Európy, ktorý vzbudil veľkú pozornosť.

Prof. Dr. Friedrich Heckmann: „Utečenci, azyl a migrácia – aktuálne výzvy v Európe“

Medzi 8. a 11. decembrom navštívil Slovensko profesor Dr. Friedrich Heckmann, vedúci Európskeho fóra pre migračné štúdie na Univezite Bamberg.

Návšteva v Gabčíkove

Spoločne s francúzskym kolegom Didierom Lopinotom navštívil veľvyslanec Dr. Thomas Götz  17. decembra 2015 ubytovacie zariadenie pre žiadateľov o azyl v Gabčíkove.

Ukončenie kurzu „European Energy Manager (EUREM)“

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz prijal 16. decembra 2015 absolventov kurzu „European Energy Manager (EUREM)“ vo svojej rezidencii, aby im odovzdal záverečné certifikáty.

Logo des deutschen OSZE-Vorsitzes 2016

Nemecko prevzalo od januára 2016 na jeden rok predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

S hlavným motívom „Obnoviť dialóg, znovuvybudovať dôveru, znovunastoliť bezpečnosť“ sa Spolková vláda chce zasadiť za posilnenie inštrumentov a inštitúcií OBSE, podporiť dialóg medzi účstníckymi štátmi OBSE a tým znovuvybudovať dôveru v Európe.

Ďalšie informácie nájdete na nasledovných stránkach:

70. ročník kurzu diplomatov Spolkového ministerstva zahraničných vecí na návšteve v Bratislave

V rámci svojho vzdelávania navštívilo Viedeň a Bratislavu 26 budúcich nemeckých diplomatov.

Vyznamenanie Dr. Michala Bochina z Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby

V rámci malej oslavy vyznamenal veľvyslanec Dr. Thomas Götz 8. februára 2016 pána Dr. Michala Bochina - regionálneho zástupcu Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku - záslužným krížom Bundeswehru v zlate.

Europanetzwerk Deutsch

Goetheho Inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 16. marca v knižnici inštitútu program „Europanetzwerk Deutsch“ pre vedúcich pracovníkov ministerstiev a vládnych inštitúcií.

Veľvyslanec Dr. Götz na stretnutí s novým ministrom obrany Petrom Gajdošom

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa v sprievode pridelenca obrany pplk. gšt. Ruedigera Heinricha stretol s novým slovenským ministrom obrany Petrom Gajdošom.

Výstava "Huncokári"

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa 26. apríla 2016 zúčastnil otvorenia výstavy "Huncokári - ľudia z našich lesov" na hrade Červený kameň.     

Day of Europe 2016

Deň Európy

9. máj, Deň Európy, sa aj v tomto roku oslavoval na Hlavnom námestí v Bratislave bohatým programom na hlavnom pódiu a množstvom informačných pultov zastupiteľstiev členských štátov i komisie EÚ.     

„VIA FORUM 2016“ v Košiciach

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz sa v dňoch 12./13. mája 2016 zúčastnil na „VIA FÓRE 2016“ v Košiciach.     

Besuch des StS Markus ederer in der Slowakei

Štátny tajomník Dr. Markus Ederer v Bratislave

Štátny tajomník Spolkového ministerstva zahraničných vecí  Dr. Markus Ederer sa v dňoch 9./10. júna 2016 zúćstnil na neformálnom stretnutí štátnych tajomníkov EÚ v Bratislave.     

Medzinárodná súťaž v nemčine - Mládež diskutuje

In diesem Jahr nahm die Slowakei erstmals am internationalen Wettbewerb „Jugend debattiert international“ teil. Über 160 Schüler aus dem ganzen Land nahmen teil. Das Landesfinale fand am 17.06.2016 im Haus der Kultur in Bratislava statt.  

Dier ersten Abitureinten der DSB

Prvá maturita na Nemeckej škole v Bratislave

Ku koncu tohto školského roka žiaci Nemeckej školy v Bratislave po prvýkrát skladali maturitu.  

Konzert štábneho hudobného telesa Bundeswehru v Bratislave

Dňa 28. júna 2016 uviedol Štábny orchester Bundeswehru z Berlína pod vedením podplukovníka Kiauku na bratislavskom Hlavnom námestí verejný, jeden a pol hodinový koncert pri príležitosti prevziatia predsedníctva v Rade Európy Slovenskou republikou k 01. júlu 2016.

Botschafter Bleicker bei StP Kiska

Veľvyslanec Bleicker odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Kiskovi

Prezident Andrej Kiska prijal 17. augusta 2016 nového nemeckého veľvyslanca v Slovenskej republike, pána Joachima Bleickera, aby oficiálne odovzdal poverovacie listiny od spolkového prezidenta Joachima Gaucka.

SNP - 72. Jahrestag

Veľvyslanec na spomienkovej slávnosti k 72. výročiu Slovenského národného povstania

Dňa 29. augusta položil nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker v sprievode pridelenca obrany pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania veniec na ústrednom pamätníku v Bratislave.     

Veľvyslanec Bleicker u slovenského ministra obrany Petra Gajdoša

Veľvyslanec Joachim Bleicker sa 05. septembra 2016 stretol v sprievode pridelenca obrany podplukovníka gšt. Rüdigera Heinricha v rámci svojej oficiálnej nástupnej návštevy na rozhovore so slovenským ministrom obrany Petrom Gajdošom.

Veľvyslanec Bleicker privítal delegáciu nemeckého Spolkového snemu

V dňoch 02. až 04. septembra 2016 navštívila delegácia nemeckého Spolkového snemu zložená z poslancov Rodericha Kiesewettera, Dirka Vöpela a Doris Wagner slovenské hlavné mesto.

Deutsch

Stretnutie Gymnich v Bratislave

Spolkový minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier sa 02. a 03. septembra zúčastnil v Bratislave na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ „Gymnich“.

Kranzniederlegung 09.09.2016

75. výročie "Židovského kódexu"

Dňa 09. septembra, v spomieknový deň na obete holocaustu a rsistického násilia, položil veľvysllanec Bleicker spolu s vysokými predstaviteľmi Slovenekej republiky, mesta Bratislavy, duchovnými a predstaviteľmi akreditovaných diplomatických misií vence a kvety k pamätníku na Rybnom námestí, na mieste bývalej židovskej synagogy.     

Bratislava Burg während des EU-Gipfels 2016

Spolková kancelárka Dr. Angela Merkel v Bratislave

V rámci neformálneho stretnutia hláv štátov a šéfov vlád zostávajúcich 27 členských krajín EÚ v piatok, 16. septembra 2016 v Bratislave, navštívila Spolová kancelárkan Dr. Angela Merkel znovu slovenské hlavné mesto.     

Sigmar Gabriel

Spolkový vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel v Bratislave

Veľvyslanec Bleicker sa 23. septembra 2016 rozlúčil na bratislavskom letisku Rastislava Štefánika so spolkovým ministrom hospodárstva a vicekancelárom Sigmarom Gabrielom, ktorý sa v Bratislave zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov obchodu EÚ.

Ankunft der BVMin von der Leyen in Bratislava

Spolková ministerka obrany Dr. von der Leyen v Bratislave

Od 26. do 27.09.2016 navštívila spolková ministerka obrany Dr. Ursula von der Leyen znovu slovenské hlavné mesto Bratislavu.

Spontanne Feier des TdE

Spontánny koncert ku Dňu nemeckej jednoty

Krátko pred príchodom spolkového ministra Steinmeiera prekvapila takmer stočlenná delegácia z regiónu pri Cham a Schwandorf pod vedením poslanca Bundestagu Karla  Holmeiera pracovníkov veľvyslamnectva krátkym hudobným pozdravom ku Dňu nemeckej jednoty.

BM Steinmeier beim TdE-Empfang

Nemecké veľvyslanectvo oslávilo Deň nemeckej jednoty

Dňa 3. októbra oslávilo Nemecké veľvyslanectvo v slovenskom hlavnom meste v Grand Hoteli River Park spolu s viac než 500 hosťami Deň nemeckej jednoty.

Staatsminister Roth im Gespräch mit Außenminister Lajčák

Štátny minister pre Európu Michael Roth v Bratislave

Nemecký zastupujúci minister zahraničných vecí, štátny minister pre Európu Michael Roth bol v dňoch 10./11. októbra 2016 na bilaterálnych rozhovoroch v Bratislave.

Wehrbeauftragter des Dt. Bundestages Dr. Bartels in Bratislava

Splonomocnenec pre obranu nemeckého Bundestagu, Dr. Hans Peter Bartels v Bratislave

Dňa 17. októbra 2016 navštívil Slovensko Splonomocnenec pre obranu nemeckého Bundestagu, Dr. Hans Peter Bartels.

Sigmar Gabriel bei der Smer-SD-Konferenz am 22.10.2016

Nemecký vicekancelár a predseda strany SPD Sigmar Gabriel v Bratislave

Nemecký vicekancelár a predseda strany SPD Sigmar Gabriel sa na pozvanie slovenského premiéra a predsedu strany Smer-SD Róberta Fica zúčastnil dňa 22. októbra 2016 na programovej konferencii sociálno-demokratickej strany Smer-SD v Bratislave.

Eröffnung des Festivals Be2Can 3

Filmový festival Be2Can 3 otvoril nemecký film

Tretí ročník filmového festivalu Be2Can na Slovensku bol tento rok otvorený v Bratislave nemeckým filmom „Toni Erdmann“, ktorý je nominovaný na Oskara.

Volkstraiertag in Bratislava 2016

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2016

Ústredná pietna spomienka k národnému dňu smútku nemeckého veľvyslanectva v spolupráci s nemeckým spolkom starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku sa konala 13. novembra 2016 ako akždý rok na nemeckom vojenskom cintoríne v Bratislave-Vrakuni.

Europanetzwerk Deutsch

Veľvyslanec Bleicker na „Európskej sieti pre nemčinu 2017" v Goetheho inštitúte Bratislava

Goetheho inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 21. novembra v knižnici Goetheho inštitútu program „Európska sieť pre nemčinu“ pre úradníkov ministerstiev vo vedúcich funkciách na rok 2017.

27. Jahrestag der samtenen Revolution

Výročie nežnej revolúcie

17. novembra 2016, v spomienkový deň boja za slobodu a demokraciu, sa v Bratislave uskutočnili dve verejné podujatia - jedno na cintoríne Vrakuňa a jedno pri "Bráne slobody" pod hradom Devín.

Weihnachtsbasar 2016

Charitatívny vianočný bazár

Na tohtoročnom vianočnom bazári Medzinárodného klubu žien v prvú adventnú nedeľu sa zúčastnilo aj nemecké veľvyslanectvo.

Verleihung der Ehrenkreuze

Veľvyslanec Bleicker udelil čestný kríž Bundeswehru v zlate náčelníkovi generálneho štábu slovenských ozbrojených síl

Za účasti slovenského ministra obrany Ing. Petra Gajdoša, ako aj oboch štátnych tajomníkov Ing. Róberta Ondrejscáka a Ing. Mariána Saloňa slávnostne vyznamenal veľvyslanec Joachim Bleicker dňa 01. decembra 2016 náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Milana Maxima zlatým čestným krížom Bundeswehru a bývalého riaditeľa odboru medzinárodnej spolupráce Ministertva obrany SR Miloslava Ivančíka strieborným čestným krížom Bundeswehru.

100 Top Sehenswürdigkeiten Deutschlands - Schülerwettbewerb

Súťaž „100 NAJ turistických atrakcií Nemecka“ v rezidencii veľvyslanca

Dňa 7. decembra bol vyhlásený víťaz žiackej súťaže, ktorú zorganizovala Nemecká centrála pre turistiku. V rámci tematickej kampane „100 NAJ turistických atrakcií“ vyzvala centrála cez svoju webovú stránku www.germany.travel/sutaz slovenských žiakov vo veku 7 až 14 rokov z tried z vyučovaním nemeckého jazyka, aby vymodelovali jednu zo zaujímavých nemeckých turistických pozoruhodností.

Vďaka za účasť

V súvislosti so strašným násilným činom z 19. decembra v Berlíne, ktorý si vyžiadal početné obete na vianočnom trhu, obdržalo naše veľvyslanectvo množstvo sústrastných oznámení od ľudí rôzneho pôvodu a postavenia. Svedčia o intenzívnej a úprimnej účasti na osude obetí a ich príbuzných, rodinách a priateľoch. Veľmi si vážime tieto prejavy súcitu a solidarity a srdečne za ne ďakujeme.