20 rokov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku

MEDZEV (18.09.2010): Karpatskonemecký spolok na Slovensku (KNS) oslávil minulú sobotu v Medzeve svoje 20. výročie založenia za hojnej účasti zahraničných hostí.

zväčšiť Vo svojich príhovoroch zdôraznili rečníci - medzi mnohými honoráciami aj kultúrny atašé Nemeckého veľvyslanectva, pán Roland Westebbe - úspešný rozvoj spolku od jeho založenia. Zásluhou angažovanosti členov tohto spolku vytvárajú karpatskí Nemci úspešne integrovanú menšinu na Slovensku ako aj v zjednotenej Európe. Zachovanie nemeckého kultúrneho dedičstva a nemeckého jazyka patria k hlavným cieľom činnosti spolku.

 

Jeho predseda, pán Anton Oswald, zdôraznil vo svojom príhovore pred viac ako 100 hosťami ako aj členmi spolku aj aktuálne a budúce výzvy. Patrí k nim predovšetkým prechod od generácie, ktorá prežila minulosť k budúcim generáciám ako aj zabezpečenie činnosti spolku v časoch krátenia finančnej podpory zo strany štátu. Vhodný rámec podujatia vytvorila výstava o histórii karpatských Nemcov a Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, ktorú otvoril riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov, pán Dr. Ondrej Pöss.

20 rokov Karpatskonemeckého spolku na Slovensku