Uchádzajte sa o jazykové kurzy v Nemecku!

Europanetzwerk Deutsch zväčšiť (© Goethe-Institut)

Vedúci pracovníci ministerstiev krajín EÚ, teda aj Slovenska, majú aj v tomto roku možnosť uchádzať sa o účasť na exkluzívnych jedno- až dvojtýždňových jazykových kurzoch Europanetzwerk Deutsch. Ide o dlhoročný atraktívny program, ktorý je organizovaný nemeckým Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí a Goetheho inštitútom. Kurzy sa uskutočňujú v Berlíne, Hamburgu, Drážďanoch, Mníchove, Düsseldorfe, Frankfurte a Wiesbadene. V rámci niektorých kurzov sú plánované cesty do Bruselu.

Nejde výlučne len o jazykové kurzy. Niektoré z nich sú špecificky orientované napr. na výskum a vývoj, prírodné vedy, techniku a ekonomiku ako aj Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Očakáva Vás bohatý sprievodný program. Stretnete sa nielen s vybranými nemeckými odborníkmi a vedúcimi ministerskými pracovníkmi, ale aj s kolegyňami a kolegami ministerstiev iných krajín EÚ, ktorí sa zaujímajú o Nemecko, jeho jazyk a kultúru. Zároveň je postarané aj o kultúrny program.

Od uchádzačov sa vyžaduje jazyková úroveň B2/C1. Okrem cestovných nákladov je všetko ostatné hradené. Viac informácií o kurzoch a podmienkach pre účastníkov nájdete na www.goethe.de/eu-kurse

Celé prijímacie konanie zabezpečuje Goetheho inštitút v Bratislave. Na starosti ho má pani Dr. Iveta Sládeková Ondrejková, vedúca oddelenia jazykových kurzov a skúšok, tel.:+ 421 2 59204319, + 421 2 59204311, mail: goethe%27%de,Iveta%27%Sladekova-Ondrejkova .

Navyše ponúka Goetheho inštitút aj trimestrálne kurzy Europanetzwerk Deutsch priamo v Bratislave.

Pani Dr. Iveta Sládeková Ondrejková ako aj pani Beáta Holubecová z kultúrneho oddelenia Nemeckého veľvyslanectva (mail pres%27%auswaertiges-amt%27%de,pr-100 ) rady poradia aj v slovenskom jazyku.

Tešíme sa na Váš záujem!

Uchádzajte sa o jazykové kurzy v Nemecku!

Europanetzwerk Deutsch