Uznanie zápočtu pre účastníkov nútených prác: termín podania žiadostí končí 31.12.2017

zväčšiť

Ešte do 31.12.2017 môžu bývalí nemeckí účastníci nútených prác požiadať o jenorazové odškodné vo výške 2500 eur, ak môžu preukázať, alebo vierohodne doložiť, že boli ako civilné osoby cuzdou mocnosťou povolaní na vojnové, alebo vojnou zapríčinené nútené práce. Podrobné predpoklady rieši tzv. smernica ADZ. Žiadosť treba podať najneskôr do 31.12.2017 na Bundesverwaltungsamt, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm. Bližšie informácie o zákonných predpokladoch a o procese podania nájdete na www.bva.bund.de/zwangsarbeiter . Informácie podáva aj Bundesverwaltungsamt na čísle +49 (0)22899358-9800.