Dizajnéri pozor – Súťaž o grafický návrh loga - predĺženie termínu

zväčšiť

V budúcom roku oslavujeme „25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov“. Na to potrebujeme logo. Máte nejaký nápad? Pošlite nám ho. Porota vyberie najlepší z návrhov. – Toto logo nás bude mediálne sprevádzať v jubilejnom roku 2018. Víťazovi bude prislúchať odmena 500, -€ plus zazmluvnenie za používanie, druhé a tretie miesto v poradí odmeníme sumou 300,-€ a 200,-€. Uzávierka pre zaslanie návrhov na pres%27%diplo%27%de,ku-101 je 26.11.2017.

Ideálne logo k jubileu, ktoré hľadáme by malo spĺňať nasledovné kritériá:

·         ide predovšetkým o grafické stvárnenie témy: predstavuje grafické prepojenie oboch štátov

·         používa čo možno najjednoduchší dizajnérsky jazyk

·         textové elementy sú nanajvýš len doplnkom a ak, tak dvojjazyčne zobraziteľné

·         zaoberá sa typickými symbolmi oboch krajín ako sú motívy (štátne znaky, národné farby, atď.), pritom treba dodržať používanie národných farieb v úradných farebných hodnotách (kódoch).