500 rokov reformácie – aký význam majú Lutherove tézy v dnešných časoch?

Peter Bornemisza: Az Evangeliumok ... (1575) zväčšiť (© SNK Martin)

Aj na Slovensku malo Lutherovo pôsobenie hmatateľné a veľké dôsledky, ktoré pôsobia dodnes. Je príznačné, že prvá tlačená kniha v slovenčine je práve Lutherov katechizmus - Bardejovský katechizmus z roku 1581, uchovávaný v Slovenskej národnej knižnici. Reformácia je spoločným prienikom v dejinách Slovákov a Nemcov.

 

Na tomto pozadí pozývajú Nemecké veľvyslanectvo Bratislava a Slovenská národná knižnica na spoločné podujatie pod názvom „Svedomie – rebélia – zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Euópe". Podujatiie sa koná 26. júna 2017 o 16.30 hod. v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

 

Na pódiu budú diskutovať: Miloš Klátik (generálny biskup, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku), Klaus Rieth (Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu), Martin Bútora (poradca prezidenta Slovenskej republiky) a Markus Meckel (bývalý minister zahraničných vecí). Podujatie moderuje Michal Hvorecký (spisovateľ a publicista).

 

Ťažiskom rozhovoru budú otázky, ako reformácia dodnes vplýva na spoločný fundament hodnôt Európanov – bez ohľadu na vieru a konfesiu. Diskusia bude simultánne tlmočená do slovenčiny, nemčiny a angličtniny.

 

Slovenská národná knižnica pri tejto príležitosti po prvýkrát predstaví výstavný projekt „Re500formácia“, pripravený pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko. Vystavované budú predovštkým autografy a unikáty k reformácii, ako aj diela významných Slovákov - evanjelikov. Od 06. júla bude sprístupnená verejnosti.

 

Bude nám potešením osláviť a pripomenúť si spolu s Vami 26. júna 500 Jahre reformácie!

http://www.snk.sk/sk/udalosti/198-svedomie-rebelia-zodpovednost-panelova-diskusia/event_details.html

http://www.snk.sk/sk/media-snk/oddelenie-pre-styk-s-mediami-a-verejnostou/tlacove-spravy/1181-snk-diskusia-o-dedicstve-reformacie-v-dnesnej-europe.html

Juraj Tranovský: Cithara Sanctorum (1747) zväčšiť (© Peter Snadik)

Schwarz-weißes Portrait von Luther als Logo des Lutherjahres zväčšiť (© EKD)

500 rokov reformácie – aký význam majú Lutherove tézy v dnešných časoch?

Martin Luther in einer zeitgenössischen Darstellung