500 rokov reformácie – pódiová diskusia v Slovenskej národnej knižnici v Martine

Re500formácia 26.06.2017 zväčšiť (© Deutsche Botschaft - Peter Bánoš)

Aká zodpovednosť vyplýva z kresťanského fundamentu hodnôt? Okolo tejto otázky sa točila pódiová diskusia „Svedomie – rebélia – zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe“ – pri príležitosti 500. výročia reformácie. Ďakujeme hosťom na pódiu i v publiku ako aj moderátorovi Michalovi Hvoreckému za napínavú a objasňujúcu debatu.

Dojmy z diskusie:

Michal Hvorecký sa pýtal napr.: Ako ovplyvňovalo Vaše náboženské presvedčenie Vaše politické konanie? Mala by sa cirkev v našich časoch vyjadrovať k politickým otázkam? A čo môže urobiť každý jednotlivec?

 

Martin Bútora očakáva: Cirkvi by mali zaujať jasné stanovisko, napr. v boji proti extrémistom a populistom.

 

Pre biskupa Miloša Klátika je výzva pre každého jednotlivca už v malých činoch: od svojho otca vie: dobrého kresťana spoznáte už podľa toho, ako v Petržalke zaparkuje.

Bývalý minister zahraničných vecí Markus Meckel vidí v pápežovi Františkovi zástupcu cirkvi, ktorý predstavuje nový prelom v ekuménii a ktorý nadchýna aj jeho ako kresťana evanjelickej viery.

Cirkevný radca Klaus Rieth vidí cirkev ako „majstra sveta v globalizácii“ – na základe jej histórie už od antiky.

Teraz sme zvedaví na výstavu „Re500formácia“ Slovenskej národnej knižnice pod záštitou Nemeckého veľvyslanectva Bratislava. Ako chuťovku sme v pondelok mali možnosť vidieť: Bardejovský Katechizmus z 1581, prvú knihu, vytlačenú v slovenskom jazyku a Akty a závery Žilinskej synody z 1610 – exkluzívne a jedinečne v originály, virtuálne prelistovateľné v magickej skrinke. „Re500formácia“ bude otvorená 6. júla v Martine a vidieť ju možno do 18. novembra.

Re500formácia 26.06.2017 zväčšiť (© Deutsche Botschaft - Peter Bánoš)

Re500formácia 26.06.2017 zväčšiť (© Deutsche Botschaft - Peter Bánoš)
Re500formácia 26.06.2017 zväčšiť (© Deutsche Botschaft - Peter Bánoš)

500 rokov reformácie – pódiová diskusia v Slovenskej národnej knižnici v Martine

Re500formácia 26.06.2017

Re500formácia - 26.06.2016