25 rokov germanistiky a DAAD na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

zväčšiť

Veľvyslanec Bleicker, ktorý prevzal záštitu nad konferenciou pri príležitosti 25. jubilea  27. a 28.04., ocenil úspechy katedry: viac než 700 absolventov, aj vďaka podpore DAAD: štipendiá, výskumné pobyty a – lektorát. Spolková republiky Nemecko má nezlomný záujem podporovať znalosti nemčiny, používanie nemčiny a zanietenie pre nemčinu.

zväčšiť

zväčšiť