Veľvyslanec Bleicker sa zúčastnil na bohoslužbe v Banskej štiavnici k výročiu reformácie.

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation zväčšiť (© ECAV- C. Luzina)

Reformácia je svetová občianka – Ako spoločné európske kultúrne dedičstvo spája aj Slovákov a Nemcov: desať slovenských miest dostalo 25.03. titul „Reformačné mestá Európy“. Na slávnostnej bohoslužbe v Banskej Štiavnici povedal veľvyslanec Bleicker: „V spomienke na otázky, ktoré vtedy nastolil reformátor Luther, môžeme nájsť odpovede aj našu budúcnosť. – Dnes sa musí zreformovať Európa, ak chceme spoluvytvárať svet v našom duchu“.

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11782/121719

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation zväčšiť (© ECAV C. Luzina)

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation zväčšiť (© ECAV C. Luzina)
Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation zväčšiť (© ECAV - C. Luzina)

Veľvyslanec Bleicker sa zúčastnil na bohoslužbe v Banskej štiavnici k výročiu reformácie.

Gottesdienst in Banská Štiavnica 500. Jahrestag der Reformation