Der deutsche Botschafter besucht die Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Duale Akademie in Devínska Nová Ves zväčšiť (© Volkswagen Slovakia)

Na pozvanie predsedu predstavenstva Volkswagenu Erica Reutinga navštívil veľvyslanec Bleicker 08.02. Duálnu akadémiu v Devínskej Novej Vsi. V najmodernejších priestoroch sa tu vzdeláva viac než 400 žiakov. Na vzdelávaní sa podieľajú okrem zriaďovateľa - Bratislavského kraja - popri Volkswagene aj Siemens a Matador.
Tento projekt je európskym príkladom duálneho vzdelávania.

Duale Akademie in Devínska Nová Ves zväčšiť (© Volkswagen Slovakia)

Der deutsche Botschafter besucht die Duale Akademie in Devínska Nová Ves

Duale Akademie in Devínska Nová Ves