Nemecký a francúzsky veľvyslanec na spoločnej vstupnej návšteve u ministra školstva Plavčana

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan zväčšiť (© MŠVVaŠ SR)

Nemecký a francúzsky veľvyslanec – Joachim Bleicker a Christophe Léonzi – hovorili dňa 25.01. počas  spoločnej vstupnej návštevy u ministra školstva Petra Plavčana o možnostiach hlbšej bilaterálnej spolupráce v otázkach vzdelávania.

Témami rozhovoru boli podpora vyučovanie cudzích jazykov pre slovenských žiakov aj okrem angličtiny, ako aj ďalšie budovanie systému duálneho vzdelávania.

Veľvyslanci vyjadrili ministrovi Plavčanovi svoj rešpekt: v duálnom systéme vzdelávania zohráva Slovensko skutočne príkladnú rolu.

Minister Plavčan vyzdvihol dobrú vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a vyjadril svoju ochotu naďalej dobre spolupracovať.

Táto spoločná vstupná návšteva oboch veľvyslancov je zároveň výrazom úzkej a dôvernej spolupráce medzi Nemeckom a Francúzskom.

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan zväčšiť (© MŠVVaŠ SR)

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan zväčšiť (© MŠVVaŠ SR)
Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan zväčšiť (© MŠVVaŠ SR)

Nemecký a francúzsky veľvyslanec na spoločnej vstupnej návšteve u ministra školstva Plavčana

Antrittsbesuch Botschafter Bleicker zusammen mit französichem Botschafer Léonzi beim Bildungsminister Plavčan