Duálne vzdelávanie: Dobrá voľba pre absolventov škôl, výhoda pre krajinu ako hospodársku lokalitu!

Konferenz zur Dualen Ausbíldung zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

19. januára 2017 usporiadalo slovenské Ministerstvo školstva v Bratislave konferenciu o duálnom vzdelávaní.

Veľvyslanec Bleicker vo svojom príhovore vyzdvihol silné stránky tohto vzdelávania v Nemecku: duálne vzdelávanie v Nemecku je úspešným príbehom. Každý rok sa tisíce mladých ľudí v Nemecku rozhodne pre túto cestu – a celkom vedome nie pre štúdium. A silná stránka systému? Precízne vedomosti na najvyššej úrovni dosiahnuté praktickým vzdelávaním priamo v podnikoch, kombinované s odbornými vedomosťami nadobudnutými na odborných školách. Toto všetko prináša výhody nie len pre žiakov, ale aj pre hospodárske podniky.

Duálne vzdelávanie je preto efektívnym prostriedkom na znižovanie nezamestnanosti mladých a nedostatku odborných síl. Slovensko – ako priemyselná krajina – je odkázané na dobre vzdelaných špecialistov. Najmä nemecké podniky zastúpené na Slovensku tu zohrávajú vedúcu úlohu.

Konferencia poukázala na doterajší vývoj duálneho vzdelávania na Slovensku a ponúkla príležitosť na výmenu nápadov a skúseností z praxe. Slovensko je na dobrej ceste a pri svojich úsiliach sa trvalo môže spoliehať na podporu Nemecka.

Popri veľvyslancovi Bleickerovi sa konferencie zúčastnili aj jeho nemecký kolega  Helfried Carl, štátny tajomník Peter Krajňák  a mnoho predstaviteľov slovenských inštitúcií, hospodárskych podnikov a učitelia.