Vďaka za účasť

zväčšiť

V súvislosti so strašným násilným činom z 19. decembra v Berlíne, ktorý si vyžiadal početné obete na vianočnom trhu, obdržalo naše veľvyslanectvo množstvo sústrastných oznámení od ľudí rôzneho pôvodu a postavenia. Svedčia o intenzívnej a úprimnej účasti na osude obetí a ich príbuzných, rodinách a priateľoch. Veľmi si vážime tieto prejavy súcitu a solidarity a srdečne za ne ďakujeme.

Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave Vám želá pokojné a pekné sviatky.

Joachim Bleicker, veľvyslanec

aj v mene spolupracovníkov veľvyslanectva