Veľvyslanec Bleicker na „Európskej sieti pre nemčinu 2017" v Goetheho inštitúte Bratislava

Europanetzwerk Deutsch zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Goetheho inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 21. novembra v knižnici Goetheho inštitútu program „Európska sieť pre nemčinu“ pre úradníkov ministerstiev vo vedúcich funkciách na rok 2017. Tento štipendijný program vytvoril Goetheho inštitút spolu so Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí a ponúka tak jazykové kurzy v Bratislave, ako aj krátke pobytové kurzy v Nemecku a v Brusseli. Na privítanie predstavila riaditeľka Goetheho inštitútu Dr. Jana Binde rôznorodé aktivity inštitútu, ktorý pracuje na celom svete. Z nasledujúcich príspevkoch nemeckého veľvyslanca a aktuálnych, či bývalých účastníkov sa hostia, ku ktorým patrili predovštekým zástupcovia osobných a vzdelávacích oddelení slovenských ministerstiev, dozvedeli množstvo informácií o kurzoch a ich možnostiach. Podrobné informácie sa dozviete na:

https://www.goethe.de/de/spr/eng/eur.html?wt_sc=eu-kurse

Europanetzwerk Deutsch zväčšiť (© Deutsche Botschaft)
Europanetzwerk Deutsch zväčšiť (© Deutsche Botschaft)
Europanetzwerk Deutsch zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Veľvyslanec Bleicker na „Európskej sieti pre nemčinu 2017" v Goetheho inštitúte Bratislava

Europanetzwerk Deutsch