Výročie nežnej revolúcie

27. Jahrestag der samtenen Revolution zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

17. novembra 2016, v spomienkový deň boja za slobodu a demokraciu, sa v Bratislave uskutočnili dve verejné podujatia - jedno na cintoríne Vrakuňa a jedno pri "Bráne slobody" pod hradom Devín. Napriek chladnému novembrovému počasiu sa na nich zúčastnilo mnoho obyvateľov, zástupcov slovenskej vlády a politiky, ako aj diplomatického zboru. Aj veľvyslanec Bleicker si pripomenul obete komunistického režimu a položil veniec na oboch pam§tných miestach. Mierové porazenie diktatúry na jeseň roku 1989 v krajinách východnej stredoeurópy, medzi nimi aj Východného Nemecka, je skúsenosť, ktorá obćanov našich krajín dodnes spája.

zväčšiť
27. Jahrestag der samtenen Revolution zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Výročie nežnej revolúcie

27. Jahrestag der samtenen Revolution