Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2016

Volkstraiertag in Bratislava 2016 zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Ústredná pietna spomienka k národnému dňu smútku nemeckého veľvyslanectva v spolupráci s nemeckým spolkom starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku sa konala 13. novembra 2016 ako akždý rok na nemeckom vojenskom cintoríne v Bratislave-Vrakuni. Okolo 200 náštevníkov si spolu s veľvylsancom Joachimom Bleickerom pripomenulo obete vojen a násilných režimov. Vo svojom príhovore k spomienke na milióny obetí vojen a násilia v 20. storočí zdôraznil nemecký veľvyslanec, že bezpečnosť a mier v Európe - a práve mierové spolunažívanie v rámci Európskej únie - nie sú žiadnou samozrejmosťou a že sa za ne treba každým dňom znovu zasadzovať.

Podujatiu dodali mimoriadne dôstojný rámec hudobné doprovody zboru Karpatskonemeckého spolku, ako aj žiakov Nemeckej školy Bratislava, ktorí zarecitovali aj z Bertolda Brechta.

Zo slovenskej strany sa na podujatí zúčastnili zástupcovia ministerstva obrany, ministerstva vnútra a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Okrem nich položili k pamätníku veniec Karpatskonemecký spolok a Spoločnosť o starostlivosť o nemecké vojnové hroby na Slovensku.

Príhovor veľvyslanca ku Dňu národného smútku 2016 [pdf, 95.95k]

Programm 13.11.2016 [pdf, 229.89k]

Bildergalerie