Splonomocnenec pre obranu nemeckého Bundestagu, Dr. Hans Peter Bartels v Bratislave

Wehrbeauftragter des Dt. Bundestages Dr. Bartels in Bratislava zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Dňa 17. októbra 2016 navštívil Slovensko Splonomocnenec pre obranu nemeckého Bundestagu, Dr. Hans Peter Bartels. Privítal ho veľvyslanec Joachim Bleicker spolu s pridelencom obrany, pplk. gšt. Rüdigerom Heinrichom, ktorí ho potom obšírne informovali o akutálnom vývoji v Slovenskej republike od jeho poslednej návštevy v máji 2015. Na tomto rozhovore sa zúčastnili aj obaja nemecký štábni dôstojníci novej jednotky NATO Force Integration Unit, ktorí sú od 03.10.2016 prítomní na Slovensku. Na rozhovory nadviazal spoločný obed v rezdiencii veľvylslanca, o.i. so stálym zástupcom veľvyslanca Dr. Lorenzom Barthom, viacerými predstaviteľmi tunajších Think Tanks, ako aj so štátnym tajomníkom slovenského ministerstva obrany, Róbertom Ondrejscákom. Jednodňová návšteva sa zavŕšila pódiovou diskusiou nadácie Friedricha Eberta a Slovak Forgein Policy Association na aktuálne témy nového smerovania európskej bezpečnostnej a obrannej politiky pod názvom "More European Union“.

Wehrbeauftragter des Dt. Bundestages Dr. Bartels in Bratislava zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Splonomocnenec pre obranu nemeckého Bundestagu, Dr. Hans Peter Bartels v Bratislave

Wehrbeauftragter des Dt. Bundestages Dr. Bartels in Bratislava