Spolkový vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel v Bratislave

Sigmar Gabriel zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Veľvyslanec Bleicker sa 23. septembra 2016 rozlúčil na bratislavskom letisku Rastislava Štefánika so spolkovým ministrom hospodárstva a vicekancelárom Sigmarom Gabrielom, ktorý sa v Bratislave zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov obchodu EÚ. Predmetom rozhovorov bola CETA, dohoda o voľnom obchode Európskej únie s Kanadou, ktorá má byť pred záverečnou diskusiou a prijatím zvláštnou radou ministrov obchodu doplnená ešte o vysvetlenia, aby sa tak vylúčili obavy európskej verejnosti voči častiam tejto dohody, dôležitej rovnako pre Európsku úniu ako aj pre Kanadu.

Spolkový vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel v Bratislave

Sigmar Gabriel in Bratislava