75. výročie "Židovského kódexu"

Kranzniederlegung 09.09.2016 zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Dňa 09. septembra, v spomieknový deň na obete holocaustu a rsistického násilia, položil veľvysllanec Bleicker spolu s vysokými predstaviteľmi Slovenekej republiky, mesta Bratislavy, duchovnými a predstaviteľmi akreditovaných diplomatických misií vence a kvety k pamätníku na Rybnom námestí, na mieste bývalej židovskej synagogy. Pamätný deň pripomína 09. september 1941. Vtedy pred presne 75 rokmi vyšiel vo vtedajšom Slovenskom štáte tzv. "Židovský kódex“, ktorý podobne ako nemecké rasové zákony upravoval zneprávnenie a diskrimináciu slovenských Židov a - len len o tri roky neskôr - vyústil do fyzickej likvidácie holocaustom, smrteľnou mašinériou, iniciovanou národnosocialistickým Nemeckom a uplatňovanou v celej Európe. Veľmi dojímavé boli pri tejto ceremónii pŕítomnosť niekoľkých preživších a ich príbuzných, ako aj slová izraelského veľvyslanca, ktorý naliehavým spôsobom poukázal na to, že rovnako vražedné myšlienky sa tak ako vtedy, propagujú ešte aj dnes, dokonca so zvyšujúcou sa tendenciou a zasahujú, žiaľ, aj nemálo mladých ľudí. Právom vyzval na to, aby sme boli bdelí a posilnili u mládeže historické znalosti: Len ten, kto pozná históriu, sa môže ubrániť tomu, aby ju opakoval!

Kranzniederlegung 09.09.2016 zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

75. výročie "Židovského kódexu"

Kranzniederlegung 09.09.2016