Veľvyslanec na spomienkovej slávnosti k 72. výročiu Slovenského národného povstania

SNP - 72. Jahrestag zväčšiť (© Deutsche Botschaft Pressburg)

Dňa 29. augusta položil nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker v sprievode pridelenca obrany pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania veniec na ústrednom pamätníku v Bratislave. Popri slovenskom predsedovi vlády Robertovi Ficovi sa na podujatí zúčastnili mnohí vysokopostavení činitelia a zástupcovia diplomatického zboru. V rámci tohto ústredného podujatia si pripomenuli výročie Slovenského národného povstania proti okupácii Wehrmachtu, ktoré sa začalo 29. augusta 1944, ako aj proti slovenskému kolaboračnému režimu Jozefa Tisa a ktoré bolo propri Varšavskom povstaní najväčšou vzburou proti národnosocialistickému vládnemu systému v stredovýchodnej Európe.  

SNP-72. Jahrestag zväčšiť (© Deutsche Botschaft Pressburg)

Veľvyslanec na spomienkovej slávnosti k 72. výročiu Slovenského národného povstania

SNP - 72. Jahrestag