Veľvyslanec Bleicker odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Kiskovi

Botschafter Bleicker bei StP Kiska zväčšiť (© Marián Garaj)

Prezident Andrej Kiska prijal 17. augusta 2016 nového nemeckého veľvyslanca v Slovenskej republike, pána Joachima Bleickera, aby oficiálne odovzdal poverovacie listiny od spolkového prezidenta Joachima Gaucka. V rámci tohto oficiálneho aktu prezident Andrej Kiska vyzdvihol tradične dobré bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Nemeckom. Podobne ako veľvyslanec Bleicker, aj prezident dúfa, že sa tieto vzťahy budú v ďalších rokoch naďalej zintenzívňovať. Stredobodom prvého spoločného rozhovoru boli aktuálne európske a medzinárodné témy a bilaterálna hospodárska spolupráca. Na záver prezident poprial veľvyslancovi Bleickerovi veľa šťastia a úspechov v jeho novej činnosti. Veľvyslanca Bleickera sprevádzali zo strany nemeckej ambasády pridelenec obrany pplk. gšt. Rüdiger Heinrich a Katarína Podivinská.

       
Botschafter Bleicker bei StP Kiska zväčšiť (© Marián Garaj)        Botschafter Bleicker bei StP Kiska zväčšiť (© Marián Garaj)