Deň Európy

Day of Europe 2016 zväčšiť (© Deutsche Botschaft Pressburg)

9. máj, Deň Európy, sa aj v tomto roku oslavoval na Hlavnom námestí v Bratislave bohatým programom na hlavnom pódiu a množstvom informačných pultov zastupiteľstiev členských štátov i komisie EÚ. Pripomíname si ním 9. máj 1950, kedy Robert Schumann navrhol vytvorenie nadnárodného európskeho spoločenstva. Na pódiu vystúpila s programom aj Nemecká škola Bratislava.

Nemecké veľvyslanectvo prezentovalo mimoriadne rôznorodú a bohatú informačnú ponuku s podporou Goetheho inštitútu, Nemeckej akademickej informačnej služby (DAAD), Nemeckej školy Bratislava, programu Partnersských škôl a Nemeckej centrály pre turizmus. Obľúbený stolný futbal priamo pred informačným stánkom prilákal publikum všetkých vekových kategórií i oboch pohlaví a ešte viac upozorňoval návštevníkov na nemecký informačný stánok.

  

  

Day of Europe