Europanetzwerk Deutsch

zväčšiť

Goetheho Inštitút a Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave predstavili 16. marca v knižnici inštitútu program „Europanetzwerk Deutsch“ pre vedúcich pracovníkov ministerstiev a vládnych inštitúcií. Program jazykových kurzov, ktorý spolu vyvinuli Goetheho Inštitút a Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a ktorý je podporovaný štipendiami, pozostáva z jazykových kurzov v Bratislave, ako aj z pobytovývch kurzov v Nemecku, resp. v Bruseli. Na privítanie predstavila Dr. Jana Binder ako riaditeľka Goetheho Inštitútu v Bratislave rôznorodé aktivity inštitútu, ktorého pobočky pôsobia na celom svete. Kultúrny atašé veľvyslanectva Berndt Oesterlen doplnil, že viacjazyčnosť predstavuje okrem profesionálneho vzdelávania aj osobné obohatenie. Slovenská ľudová múdrosť «Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom» to vyjadruje veľmi trefne.

V ďalších príspevkoch, resp. vo videoprezentáciách a rozdaných informačných balíkoch sa prítomní, ku ktorým patrili ako najdôležitejšia cieľová skupina zodpovední pracovníci z personálnych či oddelení ďalšieho vzdelávania rôznych slovenských ministerstiev, podrobne oboznámili s programom ako takým.

Dôležitým doplnením boli konkrétne referencie účastníkov o profesnom a osobnom zužitkovaní týchto kurzov.

Ako výborný príklad takúto skúsenosť predstavil na spolupráci medzi slovenským ministerstvom obrany a štábom vojenského pridelenca veľvyslanectva jeho vedúci, podplukovník Rüdiger Heinrich. Pani Elena Orfánusová zo slovenského ministerstva obrany, aktuálna účastníćka prebiehajúceho kurzu „Europanetzwerk Deutsch“, prezentovala prítomným jej vlastné osobné skúsenosti a výhody, ktoré jej kurz poskytuje.

Ďalšie informácie pre záujemcov nájdete tu:

https://www.goethe.de/de/spr/eng/eur.html?wt_sc=eu-kurse

  

  

zväčšiť

Europanetzwerk Deutsch