Vyznamenanie Dr. Michala Bochina z Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby

zväčšiť

V rámci malej oslavy vyznamenal veľvyslanec Dr. Thomas Götz 8. februára 2016 pána Dr. Michala Bochina - regionálneho zástupcu Ľudového zväzu starostlivosti o vojnové hroby na Slovensku - záslužným krížom Bundeswehru v zlate. Za prítomnosti hostí zo slovenských Ministerstiev vnútra a obrany a mnohých zástupcov nemeckých kultúrnych spolkov a zariadení - medzi nimi i Nemeckej školy v Bratislave a Karpatskonemeckého spolku - poďakoval veľvyslanec pánovi Dr. Bochinovi za jeho príkladnú prácu a osobnú angažovanosť v rámci starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku.

zväčšiť

    
zväčšiť