Otvorenie výstavy „Renewables – made in Germany“ na Slovensku s podporou Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave

zväčšiť

V pondelok, 23. 11. 2015 sa Bratislava stala ďalším miestom, kde si bude možné nasledujúce tri týždne prezrieť technologickú výstavu „Renewables – made in Germany“, ktorá bola doposiaľ inštalovaná vo viac než 100 štátoch na celom svete.

Výstava je spoločnou iniciatívou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky a Nemeckej energetickej agentúry (dena). Na 26 paneloch prezentuje aktuálny technický stav využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Partnerom v Bratislave je Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Výstavu pre študentov, odborníkov  a pozvaných hostí otvoril za prítomnosti dekana fakulty, Prof. Dr. Miloša Oravca, v priestoroch fakulty stály zástupca veľvyslanca, veľvyslanecký radca Dr. Lorenz Barth.

Thomas Meister,  vedúci referátu politiky klímy a životného prostredia Spolkového ministerstva zahraničných vecí sa zaoberal vo svojej prednáške medzinárodnými aspektami nemeckej energetickej politiky. Ako zástupca hostiteľského ústavu vystúpil Dr.  Juraj Kubica s prezentáciou slovenskej energetickej politiky a nemecký energetický expert Stefan Leclaire z Berlínskej akadémie pre obnoviteľné zdroje (RENAC) analyzoval vo svojej prednáške situáciu vo výrobe energie v Nemecku. Zdôraznil pritom, že vzrastajúce využívanie obnoviteľných zdrojov má pozitívny vplyv nielen na životné prostredie ale aj na zamestnanosť a to najmä v oblasti výskumu a vývoja.

Video z otvorenia

Fotogalerie