Spomienka na obete komunistického režimu

Gedenken der Opfer des kommunistischen Regimes zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu položil veľvyslanec Dr. Thomas Götz  17. novembra 2015 na pozvanie Konfederácie politických väzňov Slovenska veniec pri pamätníku „Brána slobody“ v Devíne.

Popri prezidentovi Kiskovi, predsedovi NR SR Pellgrinimu, podpredsedoch NR SR Jurinovej a Figeľovi, sa pietnej spomienky zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru a mnoho občanov, aby si uctili obete komunistického režimu.

Všetci rečníci zdôraznili potrebu, ponechať spomienku na časy pred rokom 1989 v živej pamäti a na pozadí brutálnych udalostí 13. novembra t.r. v Paríži vyzvali k solidarite a súdržnosti v Európe. Najmä pohnutý prejav pátera Antona Srholca, ktorý spomínal na minulosť, mal u prítomných veľkú odozvu.