10 rokov Nemeckej školy v Bratislave

10 Jahre DSB zväčšiť (© DSB)

Nemecká škola Bratislava (DSB) oslavovala 18. septembra 2015 desiate výročie svojej existencie. Na oslavách spojených so slávnostným koncertom v Sieni ústavy sa okrem rodičov, vyučujúcich a podporovateľov zúčastnil aj veľvyslanec Dr. Thomas Götz a minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler. Veľvyslanec Dr. Götz zdôraznil vo svojom prejave významné postavenie Nemeckej školy Bratislava v rámci bilaterálnych kultúrnych vzťahov.

Rede des Botschafters zum Jubiläum der Deutschen Schule Bratislava am 18.09.2015 [pdf, 26.43k]

Nemecká škola Bratislava

10 Jahre DSB zväčšiť (© DSB)

10 rokov Nemeckej školy v Bratislave

10 Jahre DSB