Spomienka na vyvraždených Sinti a Rómov

Sinti und Romna-Gendenktag zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Na pozvanie splnomocnenca vlády SR pre Rómske otázky Petra Polláka sa veľvyslanec  Dr. Thomas Götz zúčastnil 1. augusta 2015 v Banskej Bystrici spomienkovej slávnosti na Sinti a Rómov, ktorí boli v časoch národného socializmu zavraždení. Veľvyslanec položil veniec k pamätnej tabuli obetiam Rómskeho holocaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Vo svojom príhovore veľvyslanec Dr. Götz zdôraznil nutnosť mať spomienku na obete holocaustu neustále na pamäti a zobrať si ponaučenie pre budúcnosť. Veľvyslanec upozornil na potrebu silnejšej občianskej i politickej angažovanosti za práva Sinti a Rómov, ale aj ostatných menšín všade v Európe.

Príhovor veľvyslanca [pdf, 27.98k]

Sinti und Romagedenktag zväčšiť (© Deutsche Botschaft)
Sinti und Roma-Gedenktag zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Spomienka na vyvraždených Sinti a Rómov

Sinti und Roma-Gedentag