Certifikáty o ďalšom vzdelávaní pre slovenských učiteľov nemčiny

zväčšiť

Veľvyslanec Dr. Thomas Götz odovzdal 18. júna 2015 na veľvyslanectve Certifikáty nemeckej centrály pre zahraničné školstvo nemeckým učiteľom, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie prostredníctvom online - školenia v spojitosti s prezenčnými seminármi. Tieto skúšky ich oprávňujú skúšať žiakov, ktorí sa uchádzajú o nemecký jazykový diplom.   

Veľvyslanec zdôraznil, že tieto certifikáty uznáva aj slovenské Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bolo zastúpené na tejto oslave pani Krausovou. Tým je tento certifikát uznaný na Slovensku  aj ako opatrenie podporujúce ďalšie vzdelávanie a v najlepšom zmysle odzrkadľuje nemecko-slovenskú spoluprácu. Dr. Götz zdôraznil úspech projektu partnerských škôl, ktorý sprevádza odborná poradkyňa pani Telge a poďakoval sa najmä vyučujúcim, ktorí vedú kurzy ďalšieho vzdelávania, pani Herrig a pánovi Reichardovi. Práve títo majú zásluhu na zavedení projektu online – vzdelávania počas uplynulých dvoch rokov.

  
zväčšiť

  
zväčšiť