Stretnutie so zástupcami evanjelickej cirkvi

Treffen des Botschafters Dr. Götz mit den Vertretern der Evanghelischen Kirche zväčšiť (© Deutsche Botschaft Pressburg)

20.  mája 2015 prijal veľvyslanec,  Dr. Götz, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi na Slovensku, pána Miloša Klátika, ktorý veľvyslanectvo navštívil spolu so skupinou nemeckých pastorov, medzi ktorými boli aj predsedovia združenia evanjelických kňazov z Durínska a Bádenska-Würtemberska, Martin Michaelis a Hartmut Zweigle.

Témami spoločného rozhovoru boli politická situácia na Slovensku a nemecko-slovenská spolupráca v oblasti spoločenského života. Zástupcovia oboch cirkví informovali o tom, že nemecké náboženské obce pomohli renovovať na Slovensku početné slovenské svätostánky a nemecká evanjelická cirkev je aktívna aj v oblasti vzdelávacej činnosti. Generálny biskup Klátik podčiarkol, že takéto aktivity majú veľký význam nielen pre samotnú cirkev, ktorej je biskupom, ale aj všeobecne pre posilnenie pozitívneho obrazu Nemecka na Slovensku. Z tohto hľadiska sú pre obe strany veľmi osožné aj každoročné výmenné programy pre mládež.