Nemeckí účastníci programu Erazmus navštívili veľvyslanectvo

Deutsche Erasmus-Studenten beim Botschafter Dr. Götz zväčšiť (© Deutsche Botschaft Pressburg)

Veľvyslanec  Dr. Thomas Götz prijal 19. 5. 2015 skupinu nemeckých študentov, ktorí v rámci programu Erazmus práve absolvujú svoj zahraničný semester  na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a diskutoval s nimi o aktuálnych politických a hospodárskych otázkach.

Študenti využili príležitosť aj na početné otázky veľvyslancovi, aby sa dozvedeli viac o jeho všednom pracovnom dni, jeho úlohách ako diplomata a pohľadoch na Slovensko.

Veľvyslanec  mal zasa veľký záujem o dojmy študentov z ich pobytu na Slovensku a najmä o ich skúsenosti so slovenským vysokým školstvom.

Rozhovor bohatý na množstvo informácií, zanechal v študentoch veľký dojem: „Dnes sme sa naučili viac, než na akejkoľvek prednáške. Hlbšie poznatky o práci veľvyslanectva náš pohľad na Slovensko veľmi obohatili!“