Nemecko-francúzska spolupráca: Stretnutia umelcov na Slovensku s „Otvoreným štúdiom“

Open Studio Projekt zväčšiť (© Open Studio Peter Sit)

Prvým zo štyroch stretnutí umelcov v roku 2015 bola audioviziálna prednáška Christopha Kellera 28. 04. 2015  na tému „Pokusy o trance“  v kaviarni Berlínka Slovenskej národnej galérie.

Pri príležitosti tejto premiéry pozdravili prítomných francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot a stály zástupca nemeckého veľvyslanca Dr. Lorenz Barth. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli, že vďaka „Otvorenému štúdiu“ jestvuje na Slovensku partner, ktorý sľubuje mimoriadne úspešnú spoluprácu. Uznanie si zaslúži aj vzhľadom na fakt, že Francúzsky inštitút a Goetheho inštitút v Bratislave pre tento projekt dokázali v konkurencii sieti svojich inštitútov z celého sveta zmobilizovať prostriedky z kutúrneho fondu nemecko-francúzskej spolupráce. Na vysvetlenie týchto spoločných aktivít sa poukázalo na význam, mieru a historické pozadie nemecko-francúzskej spolupráce. (bilingválny link:   www.deutschland-frankreich.diplo.de )

Bildergalerie