Návšteva 69. kurzu atašé Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Bratislave

zväčšiť

4. februára navštívili atašé, ktorí práve absolvujú vzdelávanie na Diplomatickej akadémii Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Berlíne-Tegel, hlavné mesto Slovenska. Veľvyslanec  Dr. Thomas Götz prijal skupinu v rámci svojej prednášky o aktuálnych a ťažiskových témach práce veľvyslanectva s následnou diskusiou. Jeho spolupracovníčky a spolupracovníci potom mladým diplomatom sprostredkovali náhľad do práce jednotlivých referátov veľvyslanectva.  Po prehliadke mesta sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky detailne oboznámili so zahraničnou politikou Slovenska.  

Návšteva 69. kurzu atašé Spolkového ministerstva zahraničných vecí v Bratislave