Udeľovanie cien za školskú súťaž "25 rokov nemeckej jednoty"

Preisverleihung DZT zväčšiť (© Janos Bakula DZT)

Pri príležitosti 25. výročia pádu Berlínskeho múru usporiadala regionálna kancelária Nemeckej centrály pre turizmus vo Viedni (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.) žiacku súťaž pod názvom "25 rokov nemeckej jednoty". V rámci súťaže boli vyzvaní žiačky a žiaci zo Slovenska, Čiech a Maďarska, aby tímovo skoncipovali turistický plagát, ktorý by prezentoval Nemecko ako turistickú destináciu. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 55 tímov so 186 žiakmi a učiteľmi.

Udelenie cien trom najlepším tímom sa konalo 29. januára 2015 v rezidencii nemeckého veľvyslanca. Veľvyslanec Dr. Thomas Götz ocenil túto iniciatívu najmä aj na pozadí tej skutočnosti, že znovuzjednotením Nemecka sa otvorili nové možnosti aj v oblasti cestovného ruchu. Obzvlášť potešujúce je, že súťaž našla pozitívnu odozvu práve na Slovensku.

Úspech tejto súťaže však závisel aj od veľkorysého sponzoringu komerčných spoločností, spolupráce kultúrnych inštitúcií ako Goetheho - Inštitútu a - rozhodujúco - samozrejme od angažovanej účasti škôl, žiakov a učiteľov.

Najúspešnejší tím vyhral 5-dňovú cestu na významné miesta, ktoré zohrávali rozhodujúcu  úlohu pri páde železnej opony, ako napr. Berlín a Lipsko.

Preisverleihung DZT zväčšiť (© Janos Bakula DZT)

Preisverleihung DZT zväčšiť (© Janos Bakula DZT)

Udeľovanie cien za školskú súťaž "25 rokov nemeckej jednoty"

Preisverleihung DZT