Recepcia Právneho a konzulárneho referátu veľvyslanectva v Goetheho-Inštitúte

RK-Empfang im GI zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Viac ako 60 osobností z ministerstiev a štátnej správy, z orgánov právnej pomoci a ostatných zahraničných zastupiteľstiev v Bratislave prijalo 21. februára 2015 pozvanie Právneho a konzulárneho referátu veľvyslanectva na spoločné stretnutie do novootvorenej knižnice Goetho-Inštitútu.

Za prítomnosti veľvyslanca Dr. Götza mali hostia v príjemnej atmosfére modernej knižnice Goetheho-Inštitútu možnosť viesť odborné i neformálne rozhovory. Medzi pozvanými boli dlhoroční kolegovia z branže, ale aj nové tváre, s ktorými sme nadviazali spoluprácu. Vedúca Právneho a konzulárneho referátu pani Susanne Leusing-Sörensen sa všetkým zúčastneným poďakovala za vynikajúcu spoluprácu a podporu vo všetkých oblastiach konzulárnej práce.  

RK-Empfang im GI zväčšiť (© Deutsche Botschaft)

Recepcia Právneho a konzulárneho referátu veľvyslanectva v Goetheho-Inštitúte

RK-Empfang im GI