Spomienková slávnosť ku dňu národného smútku 16.11.2014

zväčšiť

Tohtoročné ústredné oslavy ku Dňu národného smútku na Slovensku sa uskutočnili 16. novembra na Nemeckom vojenskom cintoríne v Bratislave (mestská časť Vrakuňa). Takmer 100 návštevníkov si spolu s nemeckým veľvyslancom Dr. Thomasom Götzom, ako aj ďalšími účastníkmi veľvyslanectva spomenuli na obete vojen a násilností. Veľvyslanec Dr. Götz podčiarkol pritom vo svojom prejave predovšetkým dôležitosť vnímať a chápať Deň národného smútku ako deň, ktorý nás vśetkých do budúcna zaväzuje k zodpovednosti strážiť a vytvárať mier:

„Pretože – ako raz povedal Albert Schweitzer – vojnové hroby sú veľkými kazateľmi mieru“, a udržiavať tento mier v Európe, podporovať blaho ľudí a prehlbovať spoluprácu na našom kontinente je síce v prvom rade úlohou politiky, avšak aj záväzok pre nás všetkých.“

Zo slovenskej strany sa na slávnosti zúčastnili zástupcovia ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ako aj zástupcovia mestskej časti Vrakuňa. Ďalej položili veniec Karpatskonemecký spolok, región Bratislava a Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku.

Podujatie dôstojne sprevádzali piesňové vstupy Karpatskonemeckého spolku a žiakov Nemeckej školy Bratislava a uzavrela recepcia v Hoteli Bratislava.

Rede von Botschafter Dr. Götz zum Volkstrauertag am 16.11.2014 [pdf, 13.78k]

Programm [pdf, 20.67k]

Gedenkfeier Volkstrauertages 2014