Návšteva Hartmuta Koschyka na Slovensku

zväčšiť

Splnomocnenec spolkovej vlády pre otázky vysídlencov a národnostné menšiny a dlhoročný poslanec nemeckého Spolkového snemu, pán Hartmut Koschyk, bol v dňoch 9.-10. novembra na Slovensku. Počas svojho dvojdňového pobytu navštívil Košice, Sečovce a Bratislavu. V Sečovciach si prezrel realizáciu projektu v rómskej osade Habeš, ktorý podporuje Nemecko. O získaných poznatkoch a dojmoch referoval v hlavnom meste splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a poslancovi Národnej rady Dr. Petrovi Pollákovi. Na záver svojho pobytu sa Hartmut Koschyk stretol s predsedom Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, Dr. Ondrejom Pössom, a s pani Rozinou Stolárovou-Hoffmann predsedkyňou miestnej skupiny Karpatskonemeckého spolku Bratislava, aby sa oboznámil s činnosťou nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku.

http://www.koschyk.de/ .

zväčšiť