Návšteva Archívu hlavného mesta SR Bratislavy

zväčšiť

Na pozvanie riaditeľky archívu, pani JUDr. Júlii Ragačovej, navštívili dňa 23.októbra pracovníci právneho a konzulárneho referátu Archív hlavného mesta SR Bratislavy. Pod odborným vedením zástupcu riaditeľa, pána Petra Vígľaša, archivárky, pani Tiny Sámelovej a vedúceho knižnice, pána Stanislava Gregora, mohli nahliadnúť do matričných a daňových spisov mesta od roku 1920.

S mimoriadnou hrdosťou boli prezentované tlačené materiály s veľkou historickou hodnotou: almanach z 15. storočia, pohľadnice a iné tlačoviny, medzi nimi aj zbierka prvých mestských novín, ktoré boli vytlačené v Bratislave.

Okrem iného bol vysvetlený projekt "Archivportal Europe / APEX", na ktorom sa podieľa aj Archív hlavného mesta SR Bratislavy (pozri: www.apex-project.eu).

Podnetom návštevy boli mnohé dotazy adresované konzulárnemu referátu, týkajúce sa hľadania predkov, vzdialených príbuzných a neznámych dedičov. V tejto oblasti je archív vysoko ocenený kontaktný partner veľvyslanectva.

Veľvyslanectvo ďakuje riaditeľke a hostiteľom na milé prijatie a zaujímavý výklad a - v neposlednom rade - fotografke, pani Zuzane Zemanovej, za pekné fotografie.

zväčšiť