Smútime za Siegfriedom Lenzom

Siegfried Lenz zväčšiť (© Picture Allianz)

Siegfried Lenz – jeden z najvýznamnejších a najčítanejších spisovateľov nemeckej povojnovej a súčasnej literatúry umrel 7. októbra 2014 vo veku 88 rokov v Hamburgu.

K jeho najvýznamnejším dielam patria romány "Deutschstunde" (1968) a "Heimatmuseum" (1978). Veľmi obľúbené boli jeho poviedky  "So zärtlich war Suleyken" (1955) s humornými historkami z východného Pruska.

Ďalšie informácie o Siegfriedovi Lenzovi nájdete na http://www.siegfried-lenz.de/ .

Fotogaléria