Delegácia Spolkového snemu v Bratislave

IPS-Delegation im NRSR zväčšiť (© NRSR)

Predseda Nemecko-slovenskej skupiny poslancov, pán Miroslav Číž, sa 19. septembra 2014 stretol v Slovenskej národnej rade s delegáciou Spolkového snemu na čele s jeho poslancom Alexandrom Ulrichom, s cieľom prediskutovať aktuálne témy.

Delegácia nemeckého Spolkového snemu pobudla v hlavnom meste Slovenska, aby tu vybrala štipendistov spomedzi uchádzačov o Medzinárodné parlamentné štipendium (Internationales Parlaments-Stipendium) v Spolkovom sneme. Bližšie informácie sú k dispozícii na  http://www.bundestag.de/ips